fbpx
Được thành lập năm 1996 tại Sabah, cao đẳng ATI (ATI College) là nhà đào tạo giáo dục về khách sạn và du lịch. Trường cấp chứng chỉ, giấy chứng nhận và bằng cử nhân quốc gia (HND) về khách sạn, du lịch, nghiên cứu ẩm thực. Học viện giảng dạy thông qua 3 trường: ẩm thực, khách sạn, du lịch. Khóa học phát triển kỹ năng cũng được cung cấp tại ATI.

 

Được thành lập năm 1996 tại Sabah, cao đẳng ATI (ATI College) là nhà đào tạo giáo dục về khách sạn và du lịch. Trường cấp chứng chỉ, giấy chứng nhận và bằng cử nhân quốc gia (HND) về khách sạn, du lịch, nghiên cứu ẩm thực. Học viện giảng dạy thông qua 3 trường: ẩm thực, khách sạn, du lịch. Khóa học phát triển kỹ năng cũng được cung cấp tại ATI.

 

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Legenda Education Group

Location: Legenda Education Group, Taman Hiburan, Dongongan, Sabah, Ma-lai-xi-aPhone: +60 16-820 2221
Distance: 5.48 km

ATI College

Location: ATI College, Lorong Dewan, Kota Kinabalu, Sabah, Ma-lai-xi-aPhone: +60 88-242 633
Website: http://www.ati.edu.my/
Distance: 0 km

SIDMA College

Location: SIDMA College, Jalan Bundusan, Bundusan Commercial Centre, Kota Kinabalu, Sabah, Ma-lai-xi-aPhone: +60 88-732 000
Website: http://www.sidma.edu.my/
Distance: 6.11 km