fbpx

Học viện công nghệ Athlone (Athlone Institute of Technology (AIT)) là tổ chức giáo dục Đại Học được giải thưởng. Trường nằm ở trung tâm Ireland với hơn 6,000 sinh viên theo học đến từ 40 quốc gia. Học viện tổ chức đào tạo các chương trình bậc đại học, Cao học trong lĩnh vực kinh doanh, nhân văn, kỹ thuật, khoa học. Trường cung cấp cho học viên các lớp tâm cỡ quốc tế cùng cơ sở vật chất tiên tiến. Một số lượng lớn khóa học đặc biệt tạo điều kiện cho sinh viên thực tập hoặc thực hành giúp học viên có cơ hội lý tưởng để áp dụng những gì đã học trong giảng đường và xây dựng mối quan hệ với những nhà tuyển dụng tiềm năng. AIT tăng cơ hội học tập & nghiên cứu hệ cao học. Chương trình học bổng thể thao đưa ra lợi ích tuyệt vời cho những người ưu tú hoặc những người có tiềm năng vượt trội trong môn thể thao họ theo đuổi. Học viện được chứng nhận quốc gia như một trong những cơ sở giáo dục đại học thành công nhất đối với việc bảo đảm tài trợ nghiên cứu ứng dụng

Học viện công nghệ Athlone (Athlone Institute of Technology (AIT)) là tổ chức giáo dục Đại Học được giải thưởng. Trường nằm ở trung tâm Ireland với hơn 6,000 sinh viên theo học đến từ 40 quốc gia. Học viện tổ chức đào tạo các chương trình bậc đại học, Cao học trong lĩnh vực kinh doanh, nhân văn, kỹ thuật, khoa học. Trường cung cấp cho học viên các lớp tâm cỡ quốc tế cùng cơ sở vật chất tiên tiến. Một số lượng lớn khóa học đặc biệt tạo điều kiện cho sinh viên thực tập hoặc thực hành giúp học viên có cơ hội lý tưởng để áp dụng những gì đã học trong giảng đường và xây dựng mối quan hệ với những nhà tuyển dụng tiềm năng. AIT tăng cơ hội học tập & nghiên cứu hệ cao học. Chương trình học bổng thể thao đưa ra lợi ích tuyệt vời cho những người ưu tú hoặc những người có tiềm năng vượt trội trong môn thể thao họ theo đuổi. Học viện được chứng nhận quốc gia như một trong những cơ sở giáo dục đại học thành công nhất đối với việc bảo đảm tài trợ nghiên cứu ứng dụng

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Athlone Institute of Technology

Location: Athlone Institute of Technology, Dublin Road, Bunnavally, Athlone, County Westmeath, IrelandPhone: +353 90 646 8000
Website: http://www.ait.ie/
Distance: 0 km