fbpx
Athabasca University được thành lập vào năm 1970 là một cơ sở giáo dục có khu học xá riêng, mang phong cách truyền thống. Năm 1972, chương trình đào tạo từ xa đầu tiên đã được mở ra và đây cũng là sự kiện đánh dấu sự chuyển đổi của Athabasca sang một trường Đại học mở. Ngày nay, Athabasca là trường đại học mở hàng đầu của Canada, đón nhận sinh viên từ mọi nơi trên khắp đất nước, cũng như từ 87 quốc gia từ mọi phương trời. Với hơn 50 chương trình đào tạo cử nhân và sau cử nhân, các chương trình cấp bằng và chứng chỉ, được giảng dạy trên nhiều lĩnh vực khác nhau, AU cũng là nơi đặt Viện Nghiên Cứu Giáo Dục Từ xa của Canada, cũng là nơi có nhiều chương trình nghiên cứu đặc biệt về hướng đào tạo này.

 

Athabasca University được thành lập vào năm 1970 là một cơ sở giáo dục có khu học xá riêng, mang phong cách truyền thống. Năm 1972, chương trình đào tạo từ xa đầu tiên đã được mở ra và đây cũng là sự kiện đánh dấu sự chuyển đổi của Athabasca sang một trường Đại học mở. Ngày nay, Athabasca là trường đại học mở hàng đầu của Canada, đón nhận sinh viên từ mọi nơi trên khắp đất nước, cũng như từ 87 quốc gia từ mọi phương trời. Với hơn 50 chương trình đào tạo cử nhân và sau cử nhân, các chương trình cấp bằng và chứng chỉ, được giảng dạy trên nhiều lĩnh vực khác nhau, AU cũng là nơi đặt Viện Nghiên Cứu Giáo Dục Từ xa của Canada, cũng là nơi có nhiều chương trình nghiên cứu đặc biệt về hướng đào tạo này.

 

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Athabasca University

Location: Athabasca University, University Drive, Athabasca, Alberta, Ca-na-đaPhone: +1 800-788-9041
Website: http://www.athabascau.ca/
Distance: 0 km