fbpx
Đại học Aston được thành lập năm 1895 tại Birmingham, trên một khu vực rộng hơn 16 hecta. Trường cung cấp các chương trình cử nhân và cao học thuộc các lĩnh vực như Kinh doanh, Kĩ thuật và Khoa học Ứng dụng, Y tế, Ngôn ngữ và Khoa học Xã hội. Trường cũng cộng tác với các đơn vị công và tư nhân để phát triển các chương trình về đào tạo nghề. Kí túc xá tại trường là nơi ở của các sinh viên cử nhân năm nhất.

 

Đại học Aston được thành lập năm 1895 tại Birmingham, trên một khu vực rộng hơn 16 hecta. Trường cung cấp các chương trình cử nhân và cao học thuộc các lĩnh vực như Kinh doanh, Kĩ thuật và Khoa học Ứng dụng, Y tế, Ngôn ngữ và Khoa học Xã hội. Trường cũng cộng tác với các đơn vị công và tư nhân để phát triển các chương trình về đào tạo nghề. Kí túc xá tại trường là nơi ở của các sinh viên cử nhân năm nhất.

 

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

BMet (Birmingham Metropolitan College)

Location: Birmingham Metropolitan College, Birmingham, UKPhone: +44 845 155 0101
Website: http://www.bmetc.ac.uk/
Distance: 2.33 km

Newman University, Birmingham

Location: Newman University - Birmingham, Genners Lane, Birmingham, Vương Quốc AnhPhone: +44 121 476 1181
Website: https://www.newman.ac.uk/
Distance: 9.32 km

Sandwell College of Further and Higher Education

Location: Sandwell College, Spon Lane, West Bromwich, Vương Quốc AnhPhone: +44 121 667 5000
Website: http://www.sandwell.ac.uk/
Distance: 7.69 km

University College Birmingham

Location: University College Birmingham, Birmingham, Vương Quốc AnhDistance: 1.34 km

South and City College Birmingham

Location: South & City College Birmingham, High Street Deritend, Birmingham, Vương Quốc AnhPhone: +44 800 111 6311
Website: http://www.sccb.ac.uk/
Distance: 1.32 km

Aston University Online

Location: Aston University, Aston Street, Birmingham, Vương Quốc AnhPhone: +44 121 204 3000
Website: http://www.aston.ac.uk/
Distance: 0 km