fbpx

Cao đẳng nông nghiệp Aksham Bryan (Aksham Bryan College of Agriculture) được thành lập năm 1948 dưới tên gọi học viện nông nghiệp Yorkshire. 19 năm sau trường đổi tên thành như bây giờ. Cao đẳng nông nghiệp Aksham Bryan đào tạo nhiều chuyên ngành như quản lý ngựa, quản lý động vật, quản lý đất, kinh doanh, sản xuất thực phẩm, kỹ thuật, khoa học sinh học. Học viện nằm cách York 4 dặm về phía tây với các trung tâm tại Bedale, Guisborough, Harrogate, Thirsk

Cao đẳng nông nghiệp Aksham Bryan (Aksham Bryan College of Agriculture) được thành lập năm 1948 dưới tên gọi học viện nông nghiệp Yorkshire. 19 năm sau trường đổi tên thành như bây giờ. Cao đẳng nông nghiệp Aksham Bryan đào tạo nhiều chuyên ngành như quản lý ngựa, quản lý động vật, quản lý đất, kinh doanh, sản xuất thực phẩm, kỹ thuật, khoa học sinh học. Học viện nằm cách York 4 dặm về phía tây với các trung tâm tại Bedale, Guisborough, Harrogate, Thirsk

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Askham Bryan College

Location: Askham Bryan College, A64, Askham Bryan, York, UKPhone: +44 1904 772277
Website: http://www.askham-bryan.ac.uk/
Distance: 0 km

University of York

Location: University of York, Heslington, York, Vương Quốc AnhPhone: +44 1904 320000
Website: http://www.york.ac.uk/
Distance: 7.42 km

York St John University

Location: York St John University, Lord Mayor's Walk, York, Vương Quốc AnhPhone: +44 1904 624624
Website: http://www.yorksj.ac.uk/
Distance: 7.25 km