fbpx
Đại học nghệ thuật (Arts University College) được thành lập năm 1885 tại Bournemouth như một học viện chuyên ngành. Hiện tại, đây là trường đại học hàng đầu, nằm giữa Bournemouth và Poole ở Dorset của Anh. Học viện đào tạo trong lĩnh vực nghệ thuật, thiết kế, truyền thông. Khóa học cấp bằng danh dự (sản xuất phim, diễn xuất, nghệ thuật, tranh minh họa, kiến trúc, trang phục cho điện ảnh/biểu diễn, sản xuất hoạt hình), chương trình cơ bản (dệt may, truyền hình, thiết kế nội thất, nhiếp ảnh thương mại), khóa học cao học (trang phục hoạt hình, mỹ thuật, nhiếp ảnh)

 

Đại học nghệ thuật (Arts University College) được thành lập năm 1885 tại Bournemouth như một học viện chuyên ngành. Hiện tại, đây là trường đại học hàng đầu, nằm giữa Bournemouth và Poole ở Dorset của Anh. Học viện đào tạo trong lĩnh vực nghệ thuật, thiết kế, truyền thông. Khóa học cấp bằng danh dự (sản xuất phim, diễn xuất, nghệ thuật, tranh minh họa, kiến trúc, trang phục cho điện ảnh/biểu diễn, sản xuất hoạt hình), chương trình cơ bản (dệt may, truyền hình, thiết kế nội thất, nhiếp ảnh thương mại), khóa học cao học (trang phục hoạt hình, mỹ thuật, nhiếp ảnh)

 

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Capital School of English - Bournemouth

Location: Capital School of English, Wimborne Road, Bournemouth, UKPhone: +44 1202 546875
Website: http://www.capitalschool.co.uk/
Distance: 1.28 km

MLS International College

Location: MLS International College, Hinton Road, Bournemouth, UKPhone: +44 1202 291556
Website: http://www.mls-college.co.uk/
Distance: 2.8 km

Beet Language Centre

Location: BEET Language Centre, Nortoft Road, Charminster, Bournemouth, UKPhone: +44 1202 397721
Website: http://www.beet.co.uk/
Distance: 2.81 km

Mls International

Location: MLS International College, Hinton Road, Bournemouth, UKPhone: +44 1202 291556
Website: http://www.mls-college.co.uk/
Distance: 2.8 km

Bournemouth Montessori Centre Limited

Location: Bournemouth Montessori Centre, Lansdowne Road, Bournemouth, UKPhone: +44 1202 780010
Website: http://www.bournemouthmontessori.co.uk/
Distance: 2.14 km

AECC University College

Location: AECC University College, Bournemouth, UKPhone: +44 1202 436200
Website: https://www.aecc.ac.uk/
Distance: 5.1 km