fbpx

Học viện nghệ thuật ArtEZ (ArtEZ Institute of The Arts) là trường giáo dục nghệ thuật tại Hà Lan. Một loạt chương trình cử nhân, thạc sỹ được đào tạo trong lĩnh vực mỹ thuật, thời trang, thiết kế, kiến trúc, âm nhạc, khiêu vũ, truyền hình. Cơ hội hợp tác liên ngành cũng được cung cấp. Với gần 3,000 sinh viên và 850 giảng viên & nhân viên nhà trường, học viện nghệ thuật ArtEZ tổ chức giảng dạy tại Arnhem, Enschede, Zwolle

Học viện nghệ thuật ArtEZ (ArtEZ Institute of The Arts) là trường giáo dục nghệ thuật tại Hà Lan. Một loạt chương trình cử nhân, thạc sỹ được đào tạo trong lĩnh vực mỹ thuật, thời trang, thiết kế, kiến trúc, âm nhạc, khiêu vũ, truyền hình. Cơ hội hợp tác liên ngành cũng được cung cấp. Với gần 3,000 sinh viên và 850 giảng viên & nhân viên nhà trường, học viện nghệ thuật ArtEZ tổ chức giảng dạy tại Arnhem, Enschede, Zwolle

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

ArtEZ Institute of The Arts

Location: ArtEZ Institute of the Arts, Rhijnvis Feithlaan, Zwolle, NetherlandsPhone: +31 38 427 0500
Website: https://www.artez.nl/
Distance: 0 km