fbpx

Trung tâm nghệ thuật College of Design ( Art Center College of Design) là đơn vị tiên phong trong nghệ thuật và giáo dục thiết kế gần 75 năm. Trường nằm ở Pasadena, California, với các lớp học được tổ chức tại cơ sở Hillside và South Campus trong trung tâm thành phố Pasadena. Trường cung cấp các chương trình đại học và sau đại học trong một loạt các lĩnh vực, cũng như các khóa học thiết kế cho mọi lứa tuổi và các mức độ kinh nghiệm khác nhau. Một số khóa học tiêu biểu như công nghiệp thiết kế, rạp chiếu, truyền thông thiết kế.

Trung tâm nghệ thuật College of Design ( Art Center College of Design) là đơn vị tiên phong trong nghệ thuật và giáo dục thiết kế gần 75 năm. Trường nằm ở Pasadena, California, với các lớp học được tổ chức tại cơ sở Hillside và South Campus trong trung tâm thành phố Pasadena. Trường cung cấp các chương trình đại học và sau đại học trong một loạt các lĩnh vực, cũng như các khóa học thiết kế cho mọi lứa tuổi và các mức độ kinh nghiệm khác nhau. Một số khóa học tiêu biểu như công nghiệp thiết kế, rạp chiếu, truyền thông thiết kế.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Shepherd University (Los Angeles)

Location: 3200 N San Fernando Rd, Los Angeles, CA 90065, USAPhone: (888) 370-7589
Website: https://osar.bppe.ca.gov/
Distance: 8.28 km

Art Center College of Design

Location: Art Center College of Design, Lida Street, Pasadena, CA, USAPhone: +1 626-396-2200
Website: http://www.artcenter.edu/
Distance: 0 km

Pasadena City College

Location: Pasadena City College, East Colorado Boulevard, Pasadena, CA, USAPhone: +1 626-585-7123
Website: http://www.pasadena.edu/
Distance: 6.76 km

California Institute of Technology

Location: California Institute of Technology, East California Boulevard, Pasadena, CA, USAPhone: +1 626-395-6811
Website: http://www.caltech.edu/
Distance: 6.51 km

Glendale Community College

Location: Glendale Community College, North Verdugo Road, Glendale, CA, USAPhone: 818-240-1000
Website: https://www.glendale.edu/
Distance: 3.94 km