fbpx

Đại học Tech Arkansas (Arkansas Tech University) được thành lập năm 1909. Trường có khoảng 7,500 sinh viên theo học tại các cơ sở Russellville và Ozark. Việc tuyển sinh học viên quốc tế tăng hơn 17% từ những năm trước. Tech là trường khu vực công lập với những khóa học trình độ cử nhân, cao học. Chương trình đào tạo được giảng dạy thông qua 7 học viện: kinh doanh, giáo dục cộng đồng & phát triển chuyên ngành, sư phạm, trường cao học, nghệ thuật tự do, khoa học đời sống & vật lý, khoa học hệ thống.

Đại học Tech Arkansas (Arkansas Tech University) được thành lập năm 1909. Trường có khoảng 7,500 sinh viên theo học tại các cơ sở Russellville và Ozark. Việc tuyển sinh học viên quốc tế tăng hơn 17% từ những năm trước. Tech là trường khu vực công lập với những khóa học trình độ cử nhân, cao học. Chương trình đào tạo được giảng dạy thông qua 7 học viện: kinh doanh, giáo dục cộng đồng & phát triển chuyên ngành, sư phạm, trường cao học, nghệ thuật tự do, khoa học đời sống & vật lý, khoa học hệ thống.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Arkansas Tech University

Location: Arkansas Tech University, North Coliseum Drive, Russellville, AR, USAPhone: +1 479-968-0237
Website: https://www.atu.edu/
Distance: 0 km