fbpx
Trường Phát triển Tài nguyên Quốc tế, được thành lập vào năm 1990, là một cơ sở giáo dục có trụ sở ở Conventry, Vương quốc Anh. RDI là cơ sở độc lập lớn nhất thế giới cấp bằng đại học Vương quốc Anh theo hình thức đào tạo từ xa và bao gồm một nhóm các công ty quốc tế. Học viện Quản lý và Kinh doanh, IBAM của RDI tổ chức các chương trình liên thông từ cấp bằng cho đến cấp bằng cử nhân và thạc sỹ trong đó có bằng MBA, tất cả đều là bằng đại học Vương quốc Anh hoặc được các cơ quan chuyên nghiệp được chính phủ Anh phê chuẩn kiểm định. IBAM hiện có các trung tâm học tập tại Vương quốc Anh và Hồng Kông.

 

Trường Phát triển Tài nguyên Quốc tế, được thành lập vào năm 1990, là một cơ sở giáo dục có trụ sở ở Conventry, Vương quốc Anh. RDI là cơ sở độc lập lớn nhất thế giới cấp bằng đại học Vương quốc Anh theo hình thức đào tạo từ xa và bao gồm một nhóm các công ty quốc tế. Học viện Quản lý và Kinh doanh, IBAM của RDI tổ chức các chương trình liên thông từ cấp bằng cho đến cấp bằng cử nhân và thạc sỹ trong đó có bằng MBA, tất cả đều là bằng đại học Vương quốc Anh hoặc được các cơ quan chuyên nghiệp được chính phủ Anh phê chuẩn kiểm định. IBAM hiện có các trung tâm học tập tại Vương quốc Anh và Hồng Kông.

 

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

City and Islington College

Location: City And Islington College - Sixth Form College, Goswell Road, London, UKPhone: +44 20 7700 9200
Website: http://www.candi.ac.uk/
Distance: 3.11 km

Ealing, Hammersmith & West London College

Location: Ealing, Hammersmith and West London College, Gliddon Road, London, UKPhone: +44 20 8741 1688
Website: http://wlc.ac.uk/
Distance: 9.9 km

University of Greenwich

Location: University of Greenwich, Park Row, Luân Đôn, Vương Quốc AnhPhone: +44 20 8331 8000
Website: http://www.gre.ac.uk/
Distance: 5.5 km

Institute of English Studies, School of Advanced Study, University of London

Location: Senate House, London WC1E 7HU, England, UKPhone: +44 20 7862 8675
Website: www.ies.sas.ac.uk
Distance: 3.99 km

Excel English

Location: Excel English, Muswell Hill, London, UKPhone: +44 20 8365 2485
Website: http://www.excelenglish.co.uk/
Distance: 9.87 km

Language Studies International London Central

Location: Language Studies International, Ridgmount Street, London, UKPhone: +44 20 7467 6500
Website: http://www.lsi.edu/london
Distance: 4.23 km