fbpx
Antioch được thành lập vào tháng 10/1975 tại Seattle. Hiện nay, trường có khoảng 900 sinh viên. Đại học Antioch Seattle (Antioch University Seattle) cung cấp chương trình B.A, cao học, thạc sỹ trong một loạt các lĩnh vực, tiến sỹ tâm lý học. Sinh viên có thể lấy bằng cử nhân hoặc chuẩn bị cho khóa học chứng nhận trình độ sư phạm trong khi đang học B.A. Học viện tổ chức giảng dạy chương trình B.A về nghiên cứu tự do, thạc sỹ tâm lý học, giáo dục, thiết kế hệ thống tổng thể, môi trường & cộng đồng, quản lý, chiến lược truyền thông, tâm lý học tổ chức
Antioch được thành lập vào tháng 10/1975 tại Seattle. Hiện nay, trường có khoảng 900 sinh viên. Đại học Antioch Seattle (Antioch University Seattle) cung cấp chương trình B.A, cao học, thạc sỹ trong một loạt các lĩnh vực, tiến sỹ tâm lý học. Sinh viên có thể lấy bằng cử nhân hoặc chuẩn bị cho khóa học chứng nhận trình độ sư phạm trong khi đang học B.A. Học viện tổ chức giảng dạy chương trình B.A về nghiên cứu tự do, thạc sỹ tâm lý học, giáo dục, thiết kế hệ thống tổng thể, môi trường & cộng đồng, quản lý, chiến lược truyền thông, tâm lý học tổ chức
Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Antioch University Seattle

Location: 2326 6th Avenue, Seattle, Washington 98121, United StatesPhone: 937-769-1340
Website: http://www.antioch.edu
Distance: 0 km

Seattle Pacific University

Location: Seattle Pacific University, 3rd Avenue West, Seattle, WA, USAPhone: +1 206-281-2000
Website: http://spu.edu/
Distance: 3.85 km

Seattle University

Location: Seattle University, 12th Avenue, Seattle, WA, USAPhone: +1 206-296-6000
Website: http://www.seattleu.edu/
Distance: 2.11 km

City University of Seattle

Location: City University of Seattle, Wall Street, Seattle, WA, USAPhone: +1 206-239-4500
Website: http://www.cityu.edu/
Distance: 0.14 km

University of Washington

Location: University of Washington, Seattle, Washington, Hoa KỳPhone: +1 206-543-2100
Website: http://www.washington.edu/
Distance: 5.14 km

North Seattle College

Location: 9600 College Way North, Seattle, Washington, Hoa KỳPhone: 206-934-3600
Website: https://northseattle.edu/
Distance: 9.06 km