fbpx

Được thành lập năm 1874 tại Michigan, đại học Andrews (Andrews University) là học viện giáo dục thuộc giáo hội tín đồ cơ đốc phục lâm ngày thứ bảy (Seventh-day Adventist Church). Trường có 3,221 sinh viên theo học bao gồm 885 du học sinh. Bằng cử nhân, thạc sỹ, tiến sỹ được tổ chức đào tạo thông qua 6 trường/cao đẳng và 1 đơn vị: cao đẳng khoa học & nghệ thuật, cao đẳng công nghệ, trường kinh doanh, trường sư phạm, trường nghiên cứu chuyên sâu, trường thần học SDA, trường kiến trúc. Đại học Andrews có ký túc xá dành cho sinh viên.

Được thành lập năm 1874 tại Michigan, đại học Andrews (Andrews University) là học viện giáo dục thuộc giáo hội tín đồ cơ đốc phục lâm ngày thứ bảy (Seventh-day Adventist Church). Trường có 3,221 sinh viên theo học bao gồm 885 du học sinh. Bằng cử nhân, thạc sỹ, tiến sỹ được tổ chức đào tạo thông qua 6 trường/cao đẳng và 1 đơn vị: cao đẳng khoa học & nghệ thuật, cao đẳng công nghệ, trường kinh doanh, trường sư phạm, trường nghiên cứu chuyên sâu, trường thần học SDA, trường kiến trúc. Đại học Andrews có ký túc xá dành cho sinh viên.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Andrews University

Location: Andrews University, Old 31, Berrien Springs, MI, USAPhone: +1 269-471-7771
Website: http://andrews.edu/
Distance: 0 km