fbpx

Trường Kinh doanh Toàn cầu Amity Luân Đôn là một bộ phận của Tập đoàn Giáo dục hàng đầu thế giới hiện đào tạo hơn 60.000 sinh viên. Với hơn 2 thập kỷ kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục, Amity Luân Đôn tổ chức các chương trình Quản lý theo định hướng ngành được thiết kế bởi các học giả hàng đầu với sự kết hợp đúng đắn thực hành và lý thuyết để đảm bảo sự thành công của sinh viên trong môi trường phát triển nhanh ngày nay. Với sự hỗ trợ của các chuyên gia học tập và trong ngành, trường có cơ sở vật chất giản dạy hiện đại. Các chương trình của Amity Luân Đôn là bệ phóng lý tưởng cho sự nghiệp phát triển cao trong Kinh doanh.

Trường Kinh doanh Toàn cầu Amity Luân Đôn là một bộ phận của Tập đoàn Giáo dục hàng đầu thế giới hiện đào tạo hơn 60.000 sinh viên. Với hơn 2 thập kỷ kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục, Amity Luân Đôn tổ chức các chương trình Quản lý theo định hướng ngành được thiết kế bởi các học giả hàng đầu với sự kết hợp đúng đắn thực hành và lý thuyết để đảm bảo sự thành công của sinh viên trong môi trường phát triển nhanh ngày nay. Với sự hỗ trợ của các chuyên gia học tập và trong ngành, trường có cơ sở vật chất giản dạy hiện đại. Các chương trình của Amity Luân Đôn là bệ phóng lý tưởng cho sự nghiệp phát triển cao trong Kinh doanh.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

City and Islington College

Location: City And Islington College - Sixth Form College, Goswell Road, London, UKPhone: +44 20 7700 9200
Website: http://www.candi.ac.uk/
Distance: 2.26 km

Ealing, Hammersmith & West London College

Location: Ealing, Hammersmith and West London College, Gliddon Road, London, UKPhone: +44 20 8741 1688
Website: http://wlc.ac.uk/
Distance: 6.5 km

University of Greenwich

Location: University of Greenwich, Park Row, Luân Đôn, Vương Quốc AnhPhone: +44 20 8331 8000
Website: http://www.gre.ac.uk/
Distance: 9.49 km

Institute of English Studies, School of Advanced Study, University of London

Location: Senate House, London WC1E 7HU, England, UKPhone: +44 20 7862 8675
Website: www.ies.sas.ac.uk
Distance: 0.26 km

Excel English

Location: Excel English, Muswell Hill, London, UKPhone: +44 20 8365 2485
Website: http://www.excelenglish.co.uk/
Distance: 7.85 km

Language Studies International London Central

Location: Language Studies International, Ridgmount Street, London, UKPhone: +44 20 7467 6500
Website: http://www.lsi.edu/london
Distance: 0.17 km