fbpx

AMES

Ngày đăng 2018-12-29
Quốc gia Úc
Xếp hạng
0.0

Dịch vụ Giáo dục Đa văn hóa Người trưởng thành (AMES) được thành lập năm 1951 với tư cách một cơ sở đào tạo tư nhân. Cơ sở này cung cấp nền giáo dục, đào tạo và các chương trình việc làm cho người trưởng thành thông qua trường cao đẳng của mình tại Melbourne, Victoria. Cơ sở có hơn 40.000 sinh viên đăng ký hàng năm. Một số chương trình được tổ chức gồm chương trình Tiếng Anh, chương trình cấp chứng chỉ Quản trị doanh nghiệp nhỏ và chương trình Tiếng Anh dành cho người di cư. Bên cạnh đó, trường cũng tổ chức Chương trình Dự bị đặc biệt cho thanh niên phải nghỉ học giữa chừng và người tị nạn.

Dịch vụ Giáo dục Đa văn hóa Người trưởng thành (AMES) được thành lập năm 1951 với tư cách một cơ sở đào tạo tư nhân. Cơ sở này cung cấp nền giáo dục, đào tạo và các chương trình việc làm cho người trưởng thành thông qua trường cao đẳng của mình tại Melbourne, Victoria. Cơ sở có hơn 40.000 sinh viên đăng ký hàng năm. Một số chương trình được tổ chức gồm chương trình Tiếng Anh, chương trình cấp chứng chỉ Quản trị doanh nghiệp nhỏ và chương trình Tiếng Anh dành cho người di cư. Bên cạnh đó, trường cũng tổ chức Chương trình Dự bị đặc biệt cho thanh niên phải nghỉ học giữa chừng và người tị nạn.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Computer Power Institute

Location: 450 Queen Street, Melbourne Victoria, ÚcPhone: 09 916 6640
Website: https://computerpowerplus.ac.nz/
Distance: 5.68 km

LH Martin Institute

Location: The LH Martin Institute, Spencer Road, Parkville Victoria, ÚcPhone: +61 3 8344 0756
Distance: 6.08 km

Mercury Institute of Victoria

Location: Mercury Institute of Victoria Pty Ltd, Lonsdale Street, Melbourne Victoria, ÚcPhone: +61 3 9654 0101
Distance: 6.65 km

Barkly International College

Location: Barkly International College, Lonsdale Street, Melbourne Victoria, ÚcPhone: +61 3 9600 2996
Website: http://www.barklycollege.com/
Distance: 6.06 km

Australian Academy of Hairdressing

Location: The Academy, Victoria Street, North Melbourne VIC, ÚcPhone: +1 719-598-5770
Website: https://thehairacademy.com.au/
Distance: 4.77 km

Melbourne College of Business and Technology

Location: Melbourne College of Business and Technology(MCBT), Queen Street, Melbourne Victoria, ÚcPhone: +61 3 8640 9950
Website: https://www.mcbt.vic.edu.au/
Distance: 6.04 km