fbpx

Đại Học Mỹ Sharjah (The American University of Sharjah – AUS), thành lập năm 1997, nằm tại ở UAE. Các chương trình học tập của trường được công nhận bởi Ủy ban Chứng nhận Học thuật của Vụ Giáo dục bậc cao thuộc Bộ Giáo dục UAE. AUS giảng dạy nhiều lĩnh vực bao gồm Kiến trúc, Mỹ thuật và Thiết kế, Nghệ thuật và Khoa học, Kỹ thuật, và Quản trị Kinh doanh.

Đại Học Mỹ Sharjah (The American University of Sharjah – AUS), thành lập năm 1997, nằm tại ở UAE. Các chương trình học tập của trường được công nhận bởi Ủy ban Chứng nhận Học thuật của Vụ Giáo dục bậc cao thuộc Bộ Giáo dục UAE. AUS giảng dạy nhiều lĩnh vực bao gồm Kiến trúc, Mỹ thuật và Thiết kế, Nghệ thuật và Khoa học, Kỹ thuật, và Quản trị Kinh doanh.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

American University of Sharjah (AUS)

Location: American University of Sharjah - Sharjah - United Arab EmiratesPhone: +971 6 515 5555
Website: http://www.aus.edu/
Distance: 0 km