Đại Học Mỹ Beirut (AUB), nằm ở Lebanon, thành lập năm 1866 là trường đại học tập trung vào giảng dạy. ANU cung cấp cho 8000 sinh viên của mình, với 2000 sinh viên quốc tế, vô số các chương trình đại học và sau đại học để lựa chọn. Trường có nhiều học bổng dành cho sinh viên quốc tế.

Đại Học Mỹ Beirut (AUB), nằm ở Lebanon, thành lập năm 1866 là trường đại học tập trung vào giảng dạy. ANU cung cấp cho 8000 sinh viên của mình, với 2000 sinh viên quốc tế, vô số các chương trình đại học và sau đại học để lựa chọn. Trường có nhiều học bổng dành cho sinh viên quốc tế.

Read more

  Write a Review

  Click to rate


  Địa điểm gần đây

  Xem thêm

  American University of Beirut

  Location: American University of Beirut, Bliss, Beirut, LebanonPhone: +961 1 350 000
  Website: http://www.aub.edu.lb/
  Distance: 0 km