fbpx

American Graduate University

Ngày đăng 2019-01-05
Quốc gia USA
Bằng cấpCao học
Xếp hạng
0.0

Đại học American (American University) được thành lập năm 1893 dưới hình thức học viện cao học với khoảng 11,000 sinh viên cử nhân, sau đại học theo học ngày nay. Các trường/cao đẳng trực thuộc là cao đẳng khoa học & nghệ thuật, trường kinh doanh Kogod, trường truyền thông, trường dịch vụ quốc tế, trường các vấn đề công, trường luật Washington. Một vài khóa học phổ biến là dịch vụ quốc tế, quản trị kinh doanh, tư pháp, khoa học chính trị/chính trị học, truyền thông

Đại học American (American University) được thành lập năm 1893 dưới hình thức học viện cao học với khoảng 11,000 sinh viên cử nhân, sau đại học theo học ngày nay. Các trường/cao đẳng trực thuộc là cao đẳng khoa học & nghệ thuật, trường kinh doanh Kogod, trường truyền thông, trường dịch vụ quốc tế, trường các vấn đề công, trường luật Washington. Một vài khóa học phổ biến là dịch vụ quốc tế, quản trị kinh doanh, tư pháp, khoa học chính trị/chính trị học, truyền thông

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

American Graduate University

Location: American Graduate University, North Dodsworth Avenue, Covina, CA, USAPhone: +1 877-351-9060
Website: http://www.agu.edu/
Distance: 0 km

Azusa Pacific University

Location: Azusa Pacific University, East Alosta Avenue, Azusa, CA, USAPhone: +1 626-969-3434
Website: http://www.apu.edu/
Distance: 4.43 km

Mt San Antonio College

Location: Mt. San Antonio College, North Grand Avenue, Walnut, CA, USAPhone: +1 909-274-7500
Website: http://www.mtsac.edu/
Distance: 5.56 km

California State Polytechnic University Pomona

Location: 3801 West Temple Avenue, Pomona, California 91768, USAPhone: 1 909 869 7659
Website: http://www.cpp.edu/
Distance: 6.96 km

University of La Verne

Location: 1950 3rd Street, La Verne, California, USAPhone: 909) 593-3511
Website: https://laverne.edu/
Distance: 8.9 km