fbpx

Alpha Omega College Limited

Ngày đăng 2019-01-11
Quốc gia Vương Quốc Anh
Xếp hạng
0.0

Nằm ở trung tâm Cardiff, thủ phủ xứ Wales, Trường Cao đẳng Alpha và Omega là một cơ sở tư nhân tổ chức các khóa học Kinh doanh, Quản lý, Báo chi và nhiều ngành khác. Với các giáo viên giàu kinh nghiệm rất giỏi chuyên ngành của mình, Trường Cao đẳng Alpha và Omega cung cấp cho sinh viên sự phát triển chính thể cả về học thuật và đời sống xã hội. Sinh viên lựa chọn nhiều chương trình khác nhau, như Tiếng Anh cơ sở, Tiếng Anh vì mục đích học thuật và ôn thi IELTS cho đến Cambridge và TOEFL. Các thí sinh muôn tham dự kỳ thi TOEFL iBT có thể thi tại đây vì trường là trung tâm thi TOEFL iBT duy nhất ở Wales.

Nằm ở trung tâm Cardiff, thủ phủ xứ Wales, Trường Cao đẳng Alpha và Omega là một cơ sở tư nhân tổ chức các khóa học Kinh doanh, Quản lý, Báo chi và nhiều ngành khác. Với các giáo viên giàu kinh nghiệm rất giỏi chuyên ngành của mình, Trường Cao đẳng Alpha và Omega cung cấp cho sinh viên sự phát triển chính thể cả về học thuật và đời sống xã hội. Sinh viên lựa chọn nhiều chương trình khác nhau, như Tiếng Anh cơ sở, Tiếng Anh vì mục đích học thuật và ôn thi IELTS cho đến Cambridge và TOEFL. Các thí sinh muôn tham dự kỳ thi TOEFL iBT có thể thi tại đây vì trường là trung tâm thi TOEFL iBT duy nhất ở Wales.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Celtic School

Location: Celtic English Academy, Park Grove, Cardiff, UKPhone: +44 29 2034 4805
Website: http://www.celticenglish.co.uk/
Distance: 0.19 km

Alpha Omega College Limited

Location: Alpha Omega College and English Language School, Saint Andrew's Crescent, Cardiff, UKPhone: +44 29 2034 1212
Website: http://www.alphaomegacollege.co.uk/
Distance: 0 km

Cardiff College International

Location: Cardiff College of Humanistic Studies, Rumney, Cardiff, UKPhone: +44 29 2025 0400
Website: http://www.cavc.ac.uk/
Distance: 4.03 km

Royal Welsh College of Music and Drama

Location: Royal Welsh College of Music and Drama, North Road, Cardiff, Vương Quốc AnhPhone: +44 29 2034 2854
Website: http://www.rwcmd.ac.uk/
Distance: 0.7 km

Cardiff Metropolitan University

Location: Cardiff Metropolitan University, Cyncoed Road, Cardiff, Vương Quốc AnhPhone: +44 29 2041 6155
Website: https://www.cardiffmet.ac.uk/about/campuses/Pages/Cyncoed-Campus.aspx
Distance: 3.01 km

Cardiff University

Location: Cardiff University, Cardiff, Vương Quốc AnhPhone: +44 29 2087 4000
Website: http://www.cardiff.ac.uk/
Distance: 0.38 km