fbpx

Được thành lập vào tháng 7 năm 2001 tại California, đại học quốc tế Alliant (Alliant International University) là học viện tư thục. 6 cơ sở California trực thuộc là Fresno, Irvine, Los Angeles, Sacramento, San Diego và San Francisco và 1 cơ sở tại thành phố Mexico. Trường cung cấp các chương trình đào tạo trước và sau đại học trong những lĩnh vực như kinh doanh, tâm lý học lâm sàng, truyền thông, tâm lý học tư vấn, dược lý học thần kinh, tâm lý học tội phạm, lãnh đạo sư phạm, quản lý giáo dục v.v. Năm 2006-07, học viện có 3,508 sinh viên theo học các chương trình khác nhau.

Được thành lập vào tháng 7 năm 2001 tại California, đại học quốc tế Alliant (Alliant International University) là học viện tư thục. 6 cơ sở California trực thuộc là Fresno, Irvine, Los Angeles, Sacramento, San Diego và San Francisco và 1 cơ sở tại thành phố Mexico. Trường cung cấp các chương trình đào tạo trước và sau đại học trong những lĩnh vực như kinh doanh, tâm lý học lâm sàng, truyền thông, tâm lý học tư vấn, dược lý học thần kinh, tâm lý học tội phạm, lãnh đạo sư phạm, quản lý giáo dục v.v. Năm 2006-07, học viện có 3,508 sinh viên theo học các chương trình khác nhau.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Alliant International University

Location: 10455 Pomerado Road, San Diego, California, United StatesPhone: 866.825.5426
Website: http://www.alliant.edu/
Distance: 0 km

National University

Location: 9388 Lightwave Ave, San Diego, CA 92123, USAPhone: (800) 628-8648
Website: https://www.nu.edu/
Distance: 7.95 km