fbpx
Algoma University, được thành lập vào năm 1965, là ngôi trường nằm ở Ontario, Canada. Trường cung cấp các chương trình cấp bằng trên nhiều lĩnh vực khác nhau: kế toán, sinh học; quản trị kinh doanh, khoa học máy tính, mỹ thuật, địa lý; và địa chất ở cấp đại học. 86% sinh viên của trường thường tìm được công việc trong vòng sáu tháng sau khi tốt nghiệp.

 

Algoma University, được thành lập vào năm 1965, là ngôi trường nằm ở Ontario, Canada. Trường cung cấp các chương trình cấp bằng trên nhiều lĩnh vực khác nhau: kế toán, sinh học; quản trị kinh doanh, khoa học máy tính, mỹ thuật, địa lý; và địa chất ở cấp đại học. 86% sinh viên của trường thường tìm được công việc trong vòng sáu tháng sau khi tốt nghiệp.

 

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm