fbpx

Thành lập năm 1934, Đại Học Quốc gia Al-Farabi Kazakh là một trong những trường đại học lâu đời nhất của Kazakhstan. Trường có 14 khoa với 14.000 sinh viên, trong đó 2000 là sinh viên quốc tế. Al-Farabi cung cấp các chương trình đại học và sau đại học bằng tiếng Anh. Trường cũng là đối tác của nhiều trường đại học trên thế giới.

Thành lập năm 1934, Đại Học Quốc gia Al-Farabi Kazakh là một trong những trường đại học lâu đời nhất của Kazakhstan. Trường có 14 khoa với 14.000 sinh viên, trong đó 2000 là sinh viên quốc tế. Al-Farabi cung cấp các chương trình đại học và sau đại học bằng tiếng Anh. Trường cũng là đối tác của nhiều trường đại học trên thế giới.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Al-Farabi Kazakh National University

Location: Al-Farabi Kazakh National University, Almaty, KazakhstanPhone: +7 727 221 1000
Website: http://www.kaznu.kz/
Distance: 0 km