fbpx

Air Transport Training College

Ngày đăng 2018-12-31
Quốc gia Singapore
Xếp hạng
0.0
Trường Cao đẳng Đào tạo Giao thông Hàng không được thành lập năm 1999 như một cơ sở đào tạo của Học viện Kỹ sư Vũ trụ Singapore. SIAE là một tổ chức phi lợi nhuận gồm những chuyên gia trong ngành vũ trụ. Đây là một trường tư đã đăng ký với Bộ Giáo dục Singapore. Trường Cao đẳng Đào tạo Giao thông Hàng không cung cấp sự đào tạo chất lượng và chuyên nghiệp trong ngành cơ khí vũ trụ và quản lý hàng không để giúp sinh viên thành công trong ngành hàng không năng động và toàn cầu. Trường cấp Bằng, Bằng Thạc sỹ và Cử nhân.

 

Trường Cao đẳng Đào tạo Giao thông Hàng không được thành lập năm 1999 như một cơ sở đào tạo của Học viện Kỹ sư Vũ trụ Singapore. SIAE là một tổ chức phi lợi nhuận gồm những chuyên gia trong ngành vũ trụ. Đây là một trường tư đã đăng ký với Bộ Giáo dục Singapore. Trường Cao đẳng Đào tạo Giao thông Hàng không cung cấp sự đào tạo chất lượng và chuyên nghiệp trong ngành cơ khí vũ trụ và quản lý hàng không để giúp sinh viên thành công trong ngành hàng không năng động và toàn cầu. Trường cấp Bằng, Bằng Thạc sỹ và Cử nhân.

 

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

At-Sunrice GlobalChef Academy

Location: Tai Seng Street, At-Sunrice GlobalChef Academy, Xinh-ga-poPhone: +65 6416 6688
Website: http://www.at-sunrice.com/
Distance: 8.82 km

Air Transport Training College

Location: Air Transport Training College, Xinh-ga-poPhone: +65 6603 6600
Website: http://attc.edu.sg/
Distance: 0 km

The Culinary Institute of America, Singapore

Location: Tampines Avenue 1, The Culinary Institute of America, Singapore at The Top Table, Xinh-ga-poPhone: +65 6780 4250
Distance: 9.77 km

Tourism Management Institute of Singapore (TMIS)

Location: Ah Hood Road, Tourism Management Institute of Singapore, Xinh-ga-poPhone: +65 6238 8688
Website: http://www.tmis.edu.sg/
Distance: 9.69 km

British Council

Location: British Council, Toa Payoh Centre, Xinh-ga-poPhone: +65 6807 1597
Website: http://www.britishcouncil.sg/
Distance: 9.19 km

Curtin Singapore

Location: Jalan Rajah, Curtin Singapore, Xinh-ga-poPhone: +65 6593 8000
Website: https://curtin.edu.sg/
Distance: 9.56 km