fbpx
Đại học AIMST thành lập vào năm 2001, là một viện giáo dục đại học đăng ký với Bộ Giáo dục Đại học. Trường cung cấp các chương trình đại cương, văn bằng, các chương trình đại học và sau đại học. Các khoa bao gồm y khoa, nha khoa, dược phẩm, y tế liên ngành nghề, khoa học ứng dụng, kỹ thuật và công nghệ máy tính, quản lý kinh doanh, nghiên cứu nói chung & đại cương và nguồn nhân lực

 

Đại học AIMST thành lập vào năm 2001, là một viện giáo dục đại học đăng ký với Bộ Giáo dục Đại học. Trường cung cấp các chương trình đại cương, văn bằng, các chương trình đại học và sau đại học. Các khoa bao gồm y khoa, nha khoa, dược phẩm, y tế liên ngành nghề, khoa học ứng dụng, kỹ thuật và công nghệ máy tính, quản lý kinh doanh, nghiên cứu nói chung & đại cương và nguồn nhân lực

 

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

AIMST University

Location: AIMST University, Bedong, Kedah, Ma-lai-xi-aPhone: +60 4-429 8000
Website: http://www.aimst.edu.my/
Distance: 0 km

TAJ International College

Location: TAJ INTERNATIONAL COLLEGE, Jalan Badlishah, Bandar Amanjaya, Sungai Petani, Kedah, Ma-lai-xi-aPhone: +60 4-424 6671
Website: http://www.tic.edu.my/
Distance: 6.36 km