fbpx

Cao đẳng tạo mẫu tóc & làm đẹp Australia (Australian Hair & Beauty College) tại Sydney, cam kết đào tạo đầu ra chất lượng trong lĩnh vực tạo mẫu tóc và quản lý thẩm mỹ viện. Khóa học cấp chứng chỉ III và IV về tạo mẫu tóc, giấy chứng nhận về quản lý thẩm mỹ viện & tạo mẫu tóc. Sinh viên được đào tạo bảo trì công cụ & thiết bị, ứng dụng thực hành làm việc an toàn, cung cấp dịch vụ cho khách hàng, thiết kế kiểu tóc, tạo màu cho tóc, kinh doanh tạo mẫu tóc, tuyển dụng & lựa chọn nhân sự, tiến hành kế hoạch kinh doanh v.v.

Cao đẳng tạo mẫu tóc & làm đẹp Australia (Australian Hair & Beauty College) tại Sydney, cam kết đào tạo đầu ra chất lượng trong lĩnh vực tạo mẫu tóc và quản lý thẩm mỹ viện. Khóa học cấp chứng chỉ III và IV về tạo mẫu tóc, giấy chứng nhận về quản lý thẩm mỹ viện & tạo mẫu tóc. Sinh viên được đào tạo bảo trì công cụ & thiết bị, ứng dụng thực hành làm việc an toàn, cung cấp dịch vụ cho khách hàng, thiết kế kiểu tóc, tạo màu cho tóc, kinh doanh tạo mẫu tóc, tuyển dụng & lựa chọn nhân sự, tiến hành kế hoạch kinh doanh v.v.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Sydney College of Business and IT

Location: 51 Druitt Street, Sydney New South Wales 2000, AustraliaPhone: +61 2 8114 2500
Website: http://www.scbit.edu.au
Distance: 4.59 km

Upskilled

Location: Upskilled, Pacific Highway, Sydney New South Wales, ÚcPhone: +61 1300 009 924
Website: https://www.upskilled.edu.au/
Distance: 9.15 km

Top Education Institute

Location: TOP Education Institute, Central Avenue, Eveleigh New South Wales, ÚcPhone: +61 2 9209 4888
Website: http://www.top.edu.au/
Distance: 4.89 km

Mercury Colleges

Location: Mercury Colleges PTY Ltd., Castlereagh Street, Sydney New South Wales, ÚcPhone: +61 2 8211 1118
Website: http://www.mercurycolleges.nsw.edu.au/
Distance: 4.09 km

Gateway Education Academy

Location: 1/250 Pitt Street, Sydney New South Wales, ÚcPhone: + 61 (02) 92670070
Website: https://www.gatewayeducation.com.au/
Distance: 4.31 km

Sydney International English College

Location: Úc, New South Wales, Darlinghurst, College St, NSW 인터나티오널 엥글리시 대학Phone: +61 2 8057 0837
Website: http://www.nswenglish.com.au/
Distance: 3.74 km