fbpx

Đại Học khoa học ứng dụng CAH Dronten (CAH Dronten University of Applied Sciences (CAH DUAS)) là học viện giáo dục chuyên nghiệp, nằm ở trung tâm Hà Lan thuộc tỉnh Polder, Flevoland. Chương trình được tổ chức giảng dạy trong lĩnh vực nông nghiệp, thực phẩm, rau quả, kinh doanh nông nghiệp, khoa học động vật học. Trường có 80 giảng viên. Hàng năm, khoảng 150 du học sinh đăng ký theo học các Khóa học tiếng anh, được cung cấp hợp tác chặt chẽ với doanh nghiệp, đại học, viện nghiên cứu trên toàn thế giới

Đại Học khoa học ứng dụng CAH Dronten (CAH Dronten University of Applied Sciences (CAH DUAS)) là học viện giáo dục chuyên nghiệp, nằm ở trung tâm Hà Lan thuộc tỉnh Polder, Flevoland. Chương trình được tổ chức giảng dạy trong lĩnh vực nông nghiệp, thực phẩm, rau quả, kinh doanh nông nghiệp, khoa học động vật học. Trường có 80 giảng viên. Hàng năm, khoảng 150 du học sinh đăng ký theo học các Khóa học tiếng anh, được cung cấp hợp tác chặt chẽ với doanh nghiệp, đại học, viện nghiên cứu trên toàn thế giới

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Christelijke Hogeschool Ede

Location: Christelijke Hogeschool Ede, Oude Kerkweg, Ede, NetherlandsPhone: +31 318 696 300
Website: http://www.che.nl/
Distance: 3.73 km

Aeres University of Applied Sciences

Location: Aeres Hogeschool, Mansholtlaan, Wageningen, NetherlandsPhone: +31 88 020 6700
Website: http://www.aereshogeschool.nl/
Distance: 0 km

Wageningen University and Research Centre

Location: Wageningen University & Research centre, Wageningen, NetherlandsPhone: +31 317 480 100
Website: http://www.wur.nl/
Distance: 0.47 km