fbpx
Cao đẳng Oxford & Cherwell Valley (Oxford and Cherwell Valley College) được thành lập năm 2003, là học viện đa cơ sở tại Oxfordshire, Anh. Những cơ sở trực thuộc nằm ở Oxpens Road, Oxford, Broughton Road, Banbury, Cuddesdon Way, Blackbird Leys, Oxford, Telford Road, Bicester. Khóa học được tổ chức giảng dạy bao gồm nghệ thuật & thiết kế, trình độ A/GCSEs/truy cập HE, quản lý kinh doanh, công nghệ thông tin & máy tính, chăm sóc sức khỏe & chăm sóc trẻ em, xây dựng, công nghệ, kỹ thuật & đua xe máy, phục hồi & chăm sóc tóc, xe có động cơ, nghệ thuật biểu diễn truyền thông & khiêu vũ, dịch vụ công cộng & thể thao, khoa học, du lịch & lữ hành, nghiên cứu cơ bản.

 

Cao đẳng Oxford & Cherwell Valley (Oxford and Cherwell Valley College) được thành lập năm 2003, là học viện đa cơ sở tại Oxfordshire, Anh. Những cơ sở trực thuộc nằm ở Oxpens Road, Oxford, Broughton Road, Banbury, Cuddesdon Way, Blackbird Leys, Oxford, Telford Road, Bicester. Khóa học được tổ chức giảng dạy bao gồm nghệ thuật & thiết kế, trình độ A/GCSEs/truy cập HE, quản lý kinh doanh, công nghệ thông tin & máy tính, chăm sóc sức khỏe & chăm sóc trẻ em, xây dựng, công nghệ, kỹ thuật & đua xe máy, phục hồi & chăm sóc tóc, xe có động cơ, nghệ thuật biểu diễn truyền thông & khiêu vũ, dịch vụ công cộng & thể thao, khoa học, du lịch & lữ hành, nghiên cứu cơ bản.

 

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Oise

Location: OISE Oxford, High Street, Oxford, UKPhone: +44 1865 247272
Website: http://www.oise.com/
Distance: 0.68 km

SAE Institute

Location: SAE Institute Oxford, Oxford, UKPhone: +44 333 011 2315
Website: http://www.sae.edu/gbr/campuses/oxford
Distance: 4.58 km

Oxford English Centre (The)

Location: The Oxford English Centre, Banbury Road, Oxford, UKPhone: +44 1865 516162
Website: http://www.oxfordenglish.co.uk/
Distance: 1.73 km

Ruskin College

Location: Ruskin College, Oxford, UKPhone: +44 1865 759600
Website: http://www.ruskin.ac.uk
Distance: 3.95 km

St Clare’s, Oxford An International Education

Location: 139 Banbury Road, Oxford, Oxfordshire, England, UKPhone: +44 (0)1865 552031
Website: https://www.stclares.ac.uk/
Distance: 2.63 km

Ef International School Of English (Cambridge)

Location: EF International Language Campus - English courses in Oxford, Pullens Lane, Oxford, UKPhone: +44 1865 759660
Website: https://www.ef.co.uk/ilsd/schools/oxford/?source=007920,loc_sch_oxf
Distance: 2.8 km