fbpx
Acadia University, được thành lập vào năm 1838, là một cơ sở giáo dục có trụ sở tại Wolfville, Nova Scotia, Canada. Trường cung cấp hơn 200 khóa học thuộc các lĩnh vực nghệ thuật, khoa học thuần túy, khoa học ứng dụng, nghiên cứu chuyên nghiệp và thần học. Acadia được quốc tế công nhận là một trung tâm nghiên cứu xuất sắc, đạt nhiều thành tích khoa học liên quan đến các hoạt động nghiên cứu.

 

Acadia University, được thành lập vào năm 1838, là một cơ sở giáo dục có trụ sở tại Wolfville, Nova Scotia, Canada. Trường cung cấp hơn 200 khóa học thuộc các lĩnh vực nghệ thuật, khoa học thuần túy, khoa học ứng dụng, nghiên cứu chuyên nghiệp và thần học. Acadia được quốc tế công nhận là một trung tâm nghiên cứu xuất sắc, đạt nhiều thành tích khoa học liên quan đến các hoạt động nghiên cứu.

 

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Acadia University

Location: Acadia University, University Avenue, Wolfville, Nova Scotia, Ca-na-đaPhone: +1 902-542-2201
Website: http://www.acadiau.ca/
Distance: 0 km