fbpx

Học viện Giải trí tương tác (AIE) cung cấp các chương trình giáo dục về Phát triển game trên máy tính và các ngành công nghiệp kỹ thuật số 3D. AIE được thành lập vào năm 1996 và có cơ sở tại Sydney, Melbourne và Canberra. Cơ sở Melbourne cung cấp khóa học lấy văn bằng cao cấp về Phát triển Game chuyên nghiệp và về Màn hình và Media (Hoạt hình 3D và Trực quan Fx). AIE cũng cung cấp khóa học bán thời gian lầy Giấy chứng nhận cấp III về Media (Hoạt hình 3D) cũng như các khóa học ngắn hạn. Cơ sở Melbourne là nằm trong tòa nhà Atari ở đường Queens, Melbourne.

Học viện Giải trí tương tác (AIE) cung cấp các chương trình giáo dục về Phát triển game trên máy tính và các ngành công nghiệp kỹ thuật số 3D. AIE được thành lập vào năm 1996 và có cơ sở tại Sydney, Melbourne và Canberra. Cơ sở Melbourne cung cấp khóa học lấy văn bằng cao cấp về Phát triển Game chuyên nghiệp và về Màn hình và Media (Hoạt hình 3D và Trực quan Fx). AIE cũng cung cấp khóa học bán thời gian lầy Giấy chứng nhận cấp III về Media (Hoạt hình 3D) cũng như các khóa học ngắn hạn. Cơ sở Melbourne là nằm trong tòa nhà Atari ở đường Queens, Melbourne.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

University of New South Wales at the Australian Defence Force Academy (UNSW Canberra) - UNSW@ADFA

Location: University of New South Wales at the Australian Defence Force Academy (UNSW Canberra), Northcott Drive, Campbell Lãnh thổ Thủ đô Úc, ÚcPhone: +61 2 6268 6000
Website: http://www.unsw.adfa.edu.au/
Distance: 5.92 km

Australian Institute of Family Counselling

Location: Australian Institute of Family Counselling, Hoskins Street, Mitchell Lãnh thổ Thủ đô Úc, ÚcPhone: +61 1300 721 397
Website: http://www.aifc.com.au/
Distance: 3.58 km

ANU College

Location: ANU College, The Australian National University, Daley Road, Acton Lãnh thổ Thủ đô Úc, ÚcPhone: +61 2 6125 6688
Website: http://bit.ly/2grmKac
Distance: 4.52 km

University of Canberra College

Location: University of Canberra College (UC College), University Ave, Can-be-ra Lãnh thổ Thủ đô Úc, ÚcPhone: +61 2 6201 2961
Website: http://www.canberra.edu.au/uc-college
Distance: 6 km

Academy of Interactive Entertainment

Location: Academy of Interactive Entertainment, Phillip Avenue, Watson Lãnh thổ Thủ đô Úc, ÚcPhone: +61 2 6162 5139
Website: http://aieonline.edu.au/
Distance: 0 km

Canberra Institute of Technology

Location: Canberra Institute of Technology, Constitution Avenue, Reid Lãnh thổ Thủ đô Úc, ÚcPhone: +61 2 6207 3188
Website: http://cit.edu.au/
Distance: 5.2 km