fbpx

Học viện Công nghệ thông tin (AIT) là một nhà cung cấp nền giáo dục đại học trong cộng đồng địa phương, quốc gia và quốc tế. Học viện nằm ở trung tâm Sydney. AIT tổ chức các chương trình cấp chứng chỉ và cấp bằng ngành Kinh doanh điện tử, Công nghệ thông tin, In ấn và Nghệ thuật đồ họa, Phát triển đa phương tiện và phần mềm. Học viện có phòng máy tính hiện đại, thư viện và cơ sở vật chất phù hợp để hỗ trợ sinh viên trong học tập. Các khóa học do AIT tổ chức đã được nhiều trường đại học hàng đầu ở Ôxtrâylia công nhận.

Học viện Công nghệ thông tin (AIT) là một nhà cung cấp nền giáo dục đại học trong cộng đồng địa phương, quốc gia và quốc tế. Học viện nằm ở trung tâm Sydney. AIT tổ chức các chương trình cấp chứng chỉ và cấp bằng ngành Kinh doanh điện tử, Công nghệ thông tin, In ấn và Nghệ thuật đồ họa, Phát triển đa phương tiện và phần mềm. Học viện có phòng máy tính hiện đại, thư viện và cơ sở vật chất phù hợp để hỗ trợ sinh viên trong học tập. Các khóa học do AIT tổ chức đã được nhiều trường đại học hàng đầu ở Ôxtrâylia công nhận.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Sydney College of Business and IT

Location: 51 Druitt Street, Sydney New South Wales 2000, AustraliaPhone: +61 2 8114 2500
Website: http://www.scbit.edu.au
Distance: 1.29 km

Upskilled

Location: Upskilled, Pacific Highway, Sydney New South Wales, ÚcPhone: +61 1300 009 924
Website: https://www.upskilled.edu.au/
Distance: 6.55 km

Top Education Institute

Location: TOP Education Institute, Central Avenue, Eveleigh New South Wales, ÚcPhone: +61 2 9209 4888
Website: http://www.top.edu.au/
Distance: 1.59 km

Mercury Colleges

Location: Mercury Colleges PTY Ltd., Castlereagh Street, Sydney New South Wales, ÚcPhone: +61 2 8211 1118
Website: http://www.mercurycolleges.nsw.edu.au/
Distance: 1.39 km

Gateway Education Academy

Location: 1/250 Pitt Street, Sydney New South Wales, ÚcPhone: + 61 (02) 92670070
Website: https://www.gatewayeducation.com.au/
Distance: 1.6 km

Sydney International English College

Location: Úc, New South Wales, Darlinghurst, College St, NSW 인터나티오널 엥글리시 대학Phone: +61 2 8057 0837
Website: http://www.nswenglish.com.au/
Distance: 1.33 km