fbpx

Học viện đại học nghệ thuật (Academy of Art University) nằm ở trung tâm thành phố San Francisco. Khuôn viên đô thị đã tạo cảm hứng cho sinh viên với sự pha trộn độc đáo của kiến trúc, đa văn hóa, công nghệ, địa thế. Bằng cao học được cấp trong lĩnh vực nghệ thuật (chỉ truyền thông đa phương tiện), nghệ thuật, kiến trúc, liên kết nghệ thuật & mỹ thuật. Học viện được chứng nhận khu vực bởi Ủy ban cấp cao thuộc Hiệp hội các trường/cao đẳng khu vực phía Tây (WASC). Bằng trực tuyến cũng được tổ chức đào tạo dành cho sinh viên chính quy hoặc tại chức.

Học viện đại học nghệ thuật (Academy of Art University) nằm ở trung tâm thành phố San Francisco. Khuôn viên đô thị đã tạo cảm hứng cho sinh viên với sự pha trộn độc đáo của kiến trúc, đa văn hóa, công nghệ, địa thế. Bằng cao học được cấp trong lĩnh vực nghệ thuật (chỉ truyền thông đa phương tiện), nghệ thuật, kiến trúc, liên kết nghệ thuật & mỹ thuật. Học viện được chứng nhận khu vực bởi Ủy ban cấp cao thuộc Hiệp hội các trường/cao đẳng khu vực phía Tây (WASC). Bằng trực tuyến cũng được tổ chức đào tạo dành cho sinh viên chính quy hoặc tại chức.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

California Institute of Integral Studies

Location: California Institute of Integral Studies, Mission Street, San Francisco, CA, USAPhone: +1 415-575-6100
Website: https://www.ciis.edu/
Distance: 2.03 km

City College of San Francisco

Location: City College of San Francisco - Ocean Campus, Frida Kahlo Way, San Francisco, CA, USAPhone: +1 415-239-3000
Website: https://www.ccsf.edu/
Distance: 8.24 km

The Interior Design Institute

Location: 75 Broadway, San Francisco, CA 94111, USAWebsite: https://www.theinteriordesigninstitute.com/
Distance: 1.2 km

Golden Gate University

Location: Golden Gate University, Mission Street, San Francisco, CA, USAPhone: +1 415-442-7000
Website: http://www.ggu.edu/
Distance: 0.2 km

Academy of Art University

Location: Academy of Art University, New Montgomery Street, San Francisco, CA, USAPhone: +1 800-544-2787
Website: http://www.academyart.edu/
Distance: 0 km

University of California, San Francisco

Location: University California And San Francisco, 3333 California Street, San Francisco, CA, USAPhone: (415) 476-7700
Website: http://www.ucsf.edu/
Distance: 4.32 km