Academy New Zealand

Ngày đăng 2019-01-09
Quốc gia New Zealand
Bằng cấpĐại Học
Xếp hạng
0.0

Học viện New Zealand Group (Academy New Zealand Group) là trường tư thục, được cấp phép hoạt động bởi Cơ quan chuyên môn New Zealand theo Luật giáo dục sửa đổi năm 1990. Trường có các cơ sở tại Christchurch, Otahuhu, Bắc Shore. Một loạt khóa học được chứng nhận quốc gia cung cấp cho thanh thiếu niên, người đang tìm việc làm. Chương trình được tổ chức giảng dạy trong lĩnh vực như dược, trồng hoa.

Học viện New Zealand Group (Academy New Zealand Group) là trường tư thục, được cấp phép hoạt động bởi Cơ quan chuyên môn New Zealand theo Luật giáo dục sửa đổi năm 1990. Trường có các cơ sở tại Christchurch, Otahuhu, Bắc Shore. Một loạt khóa học được chứng nhận quốc gia cung cấp cho thanh thiếu niên, người đang tìm việc làm. Chương trình được tổ chức giảng dạy trong lĩnh vực như dược, trồng hoa.

Read more

  Write a Review

  Click to rate


  Địa điểm gần đây

  Xem thêm

  CCEL Christchurch

  Location: CCEL Christchurch Solway Avenue, Ilam, Christchurch, New ZealandPhone: +64 3-343 3790
  Website: http://www.ccel.co.nz/
  Distance: 6.04 km

  Ara School of English

  Location: Ara Institute of Canterbury Madras Street, Christchurch Central, Christchurch, New ZealandPhone: +64 800 242 476
  Website: http://www.ara.ac.nz/
  Distance: 1.63 km

  The University of Canterbury English Language Centre

  Location: University of Canterbury Kirkwood Avenue, Upper Riccarton, Christchurch, New ZealandPhone: +64 3-366 7001
  Website: http://www.canterbury.ac.nz/
  Distance: 4.69 km

  Computer Power Plus

  Location: Computer Power Plus Madras Street, Christchurch Central, Christchurch, New ZealandPhone: +64 3-963 0033
  Website: https://www.computerpowerplus.ac.nz/
  Distance: 1.57 km

  The University of Canterbury Foundation Studies

  Location: University of Canterbury Kirkwood Avenue, Upper Riccarton, Christchurch, New ZealandPhone: +64 3-366 7001
  Website: http://www.canterbury.ac.nz/
  Distance: 4.69 km

  New Zealand College of Business

  Location: New Zealand College of Business Bishopdale Court, Bishopdale, Christchurch, New ZealandPhone: +64 3-379 6668
  Website: http://www.nzcb.ac.nz/
  Distance: 5.84 km