fbpx

Thông tin chung

Academies Australasia là cơ sở giáo dục hàng đầu với 18 trường thành viên tại Úc và Singapore. Một số trường thành viên tiêu biểu là Học viện Academies Australasia, Trường Bách khoa Academies Australasia, Trường Công nghệ Úc, Trường Thẩm mỹ Brisbane, Trường Tạo mẫu tóc Brisbane, Trường Tạo mẫu tóc nam Brisbane, Trường Tạo mẫu tóc Bờ biển Vàng, Trường Kinh doanh Clarendon, Trường Thể dục và Thể hình, Trường Đào tạo Kỹ năng Úc và Trường Kinh doanh Supreme.

Các khóa học tại Academies Australasia được công nhận trên toàn nước Úc, chương trình đào tạo mới nhất và đội ngũ cán bộ luôn sát sao với các đơn vị trong ngành nhằm đảm bảo một số khóa học có cơ hội thực tập hoặc việc làm để giúp học viên có kinh nghiệm làm việc và xây dựng quan hệ cho sự nghiệp của mình trong tương lai.

Các trường thành viên đã giảng dạy cho học viên đến từ hơn 129 quốc gia trên khắp thế giới và tự hào với cộng đồng học viên quốc tế đa sắc tộc của mình. Học viên có thể lựa chọn nhiều chương trình học như chứng nhận, chứng chỉ, chứng chỉ nâng cao và bằng cử nhân. Các trường thành viên của Academies Australasia liên kết với các cơ sở giáo dục đại học hàng đầu để các đơn vị này chấp nhận chuyển đổi tín chỉ từ các khóa học của trường.

Tất cả các trường thành viên đều có nhiều dịch vụ hỗ trợ học viên cả về học thuật và đời sống trong suốt khóa học tại mỗi cơ sở. Mọi cơ sở giảng dạy đều chú trọng xây dựng môi trường học tập an toàn, lành mạnh, đa văn hóa và không phân biệt đối xử, đều có mạng wi-fi và sảnh để học viên thư giãn giữa các tiết học.

Thông tin chung

Academies Australasia là cơ sở giáo dục hàng đầu với 18 trường thành viên tại Úc và Singapore. Một số trường thành viên tiêu biểu là Học viện Academies Australasia, Trường Bách khoa Academies Australasia, Trường Công nghệ Úc, Trường Thẩm mỹ Brisbane, Trường Tạo mẫu tóc Brisbane, Trường Tạo mẫu tóc nam Brisbane, Trường Tạo mẫu tóc Bờ biển Vàng, Trường Kinh doanh Clarendon, Trường Thể dục và Thể hình, Trường Đào tạo Kỹ năng Úc và Trường Kinh doanh Supreme.

Các khóa học tại Academies Australasia được công nhận trên toàn nước Úc, chương trình đào tạo mới nhất và đội ngũ cán bộ luôn sát sao với các đơn vị trong ngành nhằm đảm bảo một số khóa học có cơ hội thực tập hoặc việc làm để giúp học viên có kinh nghiệm làm việc và xây dựng quan hệ cho sự nghiệp của mình trong tương lai.

Các trường thành viên đã giảng dạy cho học viên đến từ hơn 129 quốc gia trên khắp thế giới và tự hào với cộng đồng học viên quốc tế đa sắc tộc của mình. Học viên có thể lựa chọn nhiều chương trình học như chứng nhận, chứng chỉ, chứng chỉ nâng cao và bằng cử nhân. Các trường thành viên của Academies Australasia liên kết với các cơ sở giáo dục đại học hàng đầu để các đơn vị này chấp nhận chuyển đổi tín chỉ từ các khóa học của trường.

Tất cả các trường thành viên đều có nhiều dịch vụ hỗ trợ học viên cả về học thuật và đời sống trong suốt khóa học tại mỗi cơ sở. Mọi cơ sở giảng dạy đều chú trọng xây dựng môi trường học tập an toàn, lành mạnh, đa văn hóa và không phân biệt đối xử, đều có mạng wi-fi và sảnh để học viên thư giãn giữa các tiết học.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Sydney College of Business and IT

Location: 51 Druitt Street, Sydney New South Wales 2000, AustraliaPhone: +61 2 8114 2500
Website: http://www.scbit.edu.au
Distance: 0.28 km

Upskilled

Location: Upskilled, Pacific Highway, Sydney New South Wales, ÚcPhone: +61 1300 009 924
Website: https://www.upskilled.edu.au/
Distance: 5.89 km

Top Education Institute

Location: TOP Education Institute, Central Avenue, Eveleigh New South Wales, ÚcPhone: +61 2 9209 4888
Website: http://www.top.edu.au/
Distance: 2.55 km

Mercury Colleges

Location: Mercury Colleges PTY Ltd., Castlereagh Street, Sydney New South Wales, ÚcPhone: +61 2 8211 1118
Website: http://www.mercurycolleges.nsw.edu.au/
Distance: 0.24 km

Gateway Education Academy

Location: 1/250 Pitt Street, Sydney New South Wales, ÚcPhone: + 61 (02) 92670070
Website: https://www.gatewayeducation.com.au/
Distance: 0.34 km

Sydney International English College

Location: Úc, New South Wales, Darlinghurst, College St, NSW 인터나티오널 엥글리시 대학Phone: +61 2 8057 0837
Website: http://www.nswenglish.com.au/
Distance: 0.93 km