fbpx
Cao đẳng Học viện Á – Úc là một tổ chức tư nhân, được thành lập trong năm 1992, và có trụ sở tại Singapore. Từ ngày 01 tháng mười năm 2009, trường hoạt động như một chi nhánh của Tập đoàn Viện Á – Úc, trong đó có sáu trường cao đẳng ở Úc và một ở Singapore. Ở Úc, viện ó có hai cơ sở tại trung tâm của Sydney, New South Wales và cũng hoạt động ở Barton. Viện Á- Úc cung cấp nhiều khóa học tiếng Anh dự bị, các chương trình dự bị trường công; các chương trình về khách sạn và du lịch cũng được tổ chức.

 

Cao đẳng Học viện Á – Úc là một tổ chức tư nhân, được thành lập trong năm 1992, và có trụ sở tại Singapore. Từ ngày 01 tháng mười năm 2009, trường hoạt động như một chi nhánh của Tập đoàn Viện Á – Úc, trong đó có sáu trường cao đẳng ở Úc và một ở Singapore. Ở Úc, viện ó có hai cơ sở tại trung tâm của Sydney, New South Wales và cũng hoạt động ở Barton. Viện Á- Úc cung cấp nhiều khóa học tiếng Anh dự bị, các chương trình dự bị trường công; các chương trình về khách sạn và du lịch cũng được tổ chức.

 

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

LSBF Singapore

Location: London School of Business and Finance, SingaporePhone: +65 6580 7700
Website: https://www.lsbf.edu.sg/
Distance: 2.66 km

Beacon International College

Location: Martaban Road, Beacon International College, Xinh-ga-poPhone: +65 6338 5595
Website: http://www.beacon.edu.sg/
Distance: 2.97 km

At-Sunrice GlobalChef Academy

Location: Tai Seng Street, At-Sunrice GlobalChef Academy, Xinh-ga-poPhone: +65 6416 6688
Website: http://www.at-sunrice.com/
Distance: 5.66 km

Coleman College

Location: Jalan Bukit Merah, Coleman College, Connection One, Xinh-ga-poPhone: +65 6336 3462
Website: http://www.colemancollege.edu.sg/
Distance: 4.37 km

SHRI Academy

Location: Singapore Human Resources Institute, Xinh-ga-poSingaporePhone: +65 6438 0012
Website: http://www.shri.org.sg/
Distance: 4.99 km