fbpx
Đại học Abertay Dundee là một trường đại học công lập được thành lập vào năm 1888. Trường nằm tại Dundee, Scotland và hiện có hơn 5.500 sinh viên. Các khóa học được tổ chwcss trong 4 bộ phận: Trường Máy tính và Công nghệ sáng tạo, Trường Khoa học đương đại, Trường Kinh doanh Dundee, và trường Khoa học xã hội và sức khỏe. Các khóa học được tổ chức trong các lĩnh vực từ công nghệ trò chơi điện tử và khoa học pháp lý cho đến thiết kế sản phẩm thực phẩm và sức khỏe thể thao và thể dục.
Đại học Abertay Dundee là một trường đại học công lập được thành lập vào năm 1888. Trường nằm tại Dundee, Scotland và hiện có hơn 5.500 sinh viên. Các khóa học được tổ chwcss trong 4 bộ phận: Trường Máy tính và Công nghệ sáng tạo, Trường Khoa học đương đại, Trường Kinh doanh Dundee, và trường Khoa học xã hội và sức khỏe. Các khóa học được tổ chức trong các lĩnh vực từ công nghệ trò chơi điện tử và khoa học pháp lý cho đến thiết kế sản phẩm thực phẩm và sức khỏe thể thao và thể dục.
Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Abertay University

Location: Đại học Alberta, Edmonton, Alberta, Ca-na-đaPhone: +1 780-492-3111
Website: http://www.ualberta.ca/
Distance: 0 km

Concordia University of Edmonton

Location: Concordia University of Edmonton, Ada Boulevard Northwest, Edmonton, Alberta, Ca-na-đaPhone: +1 780-479-8481
Website: https://concordia.ab.ca/
Distance: 6.75 km

City University of Seattle in Canada (Edmonton)

Location: City University of Seattle, 106 Street Northwest, Edmonton, Alberta, CanadaPhone: +1 587-881-7880
Website: http://www.cityuniversity.ca/
Distance: 2.32 km

MacEwan University

Location: MacEwan University, 104 Avenue Northwest, Edmonton, Alberta, Ca-na-đaPhone: +1 780-497-5040
Website: http://www.macewan.ca
Distance: 2.96 km

Northern Alberta Institute of Technology

Location: NAIT, 106 Street Northwest, Edmonton, Alberta, Ca-na-đaPhone: +1 780-471-6248
Website: http://www.nait.ca/
Distance: 5.21 km

University of Alberta

Location: University of Alberta, Edmonton, Alberta, Ca-na-đaPhone: +1 780-492-3111
Website: http://www.ualberta.ca/
Distance: 0 km