fbpx

Trường Cao đẳng Abbey Ôxtrâylia là một cơ sở tư nhân và là một nhà cung cấp đào tạo được đăng ký chuyên cung cấp các chương trình đào tạo được quốc gia công nhận. Trường nằm ở phố George, Sydney. Trường tổ chức các chương trình cấp chứng chỉ và cấp bằng trong các ngành tiếng Anh, công nghệ thông tin và khách sạn. Các khóa học được tổ chức trong các lĩnh vực nấu ăn thương mại, quản lý khách sạn, công nghệ thông tin, bổ túc tiếng Anh và tiếng Anh trung cấp và trung cấp nâng cao. Bên cạnh đó, trường cũng tổ chức thực tập trong các ngành này. Trường Cao đẳng Abbey Ôxtrâylia cũng tổ chức đào tạo cho cả chính phủ liên bang và chính phủ bang.

Trường Cao đẳng Abbey Ôxtrâylia là một cơ sở tư nhân và là một nhà cung cấp đào tạo được đăng ký chuyên cung cấp các chương trình đào tạo được quốc gia công nhận. Trường nằm ở phố George, Sydney. Trường tổ chức các chương trình cấp chứng chỉ và cấp bằng trong các ngành tiếng Anh, công nghệ thông tin và khách sạn. Các khóa học được tổ chức trong các lĩnh vực nấu ăn thương mại, quản lý khách sạn, công nghệ thông tin, bổ túc tiếng Anh và tiếng Anh trung cấp và trung cấp nâng cao. Bên cạnh đó, trường cũng tổ chức thực tập trong các ngành này. Trường Cao đẳng Abbey Ôxtrâylia cũng tổ chức đào tạo cho cả chính phủ liên bang và chính phủ bang.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Sydney College of Business and IT

Location: 51 Druitt Street, Sydney New South Wales 2000, AustraliaPhone: +61 2 8114 2500
Website: http://www.scbit.edu.au
Distance: 0.83 km

Upskilled

Location: Upskilled, Pacific Highway, Sydney New South Wales, ÚcPhone: +61 1300 009 924
Website: https://www.upskilled.edu.au/
Distance: 6.47 km

Top Education Institute

Location: TOP Education Institute, Central Avenue, Eveleigh New South Wales, ÚcPhone: +61 2 9209 4888
Website: http://www.top.edu.au/
Distance: 1.94 km

Mercury Colleges

Location: Mercury Colleges PTY Ltd., Castlereagh Street, Sydney New South Wales, ÚcPhone: +61 2 8211 1118
Website: http://www.mercurycolleges.nsw.edu.au/
Distance: 0.59 km

Gateway Education Academy

Location: 1/250 Pitt Street, Sydney New South Wales, ÚcPhone: + 61 (02) 92670070
Website: https://www.gatewayeducation.com.au/
Distance: 0.95 km

Sydney International English College

Location: Úc, New South Wales, Darlinghurst, College St, NSW 인터나티오널 엥글리시 대학Phone: +61 2 8057 0837
Website: http://www.nswenglish.com.au/
Distance: 0.49 km