fbpx

Đại Học Aalto là trường đại học đa ngành với khoảng 20.000 sinh viên ở Phần Lan, có cơ sở chính đặt tại Espoo. Có hàng loạt các lựa chọn chương trình học bằng tiếng Anh tại đây, bao gồm các lĩnh vực: Kinh doanh Quốc tế, Kế toán, Truyền thông Doanh nghiệp, Kinh tế, tài chính, Marketing, Kiến trúc, Kỹ thuật Xây dựng, Mạng Thông tin và Công nghệ – Khoa học Đời sống. Trường cũng được đánh giá cao trên trường quốc tế ở nhiều lĩnh vực khác nhau.

Đại Học Aalto là trường đại học đa ngành với khoảng 20.000 sinh viên ở Phần Lan, có cơ sở chính đặt tại Espoo. Có hàng loạt các lựa chọn chương trình học bằng tiếng Anh tại đây, bao gồm các lĩnh vực: Kinh doanh Quốc tế, Kế toán, Truyền thông Doanh nghiệp, Kinh tế, tài chính, Marketing, Kiến trúc, Kỹ thuật Xây dựng, Mạng Thông tin và Công nghệ – Khoa học Đời sống. Trường cũng được đánh giá cao trên trường quốc tế ở nhiều lĩnh vực khác nhau.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

University of Helsinki

Location: University of Helsinki, Universitetsgatan, Helsinki, FinlandPhone: +358 9 1911
Website: http://www.helsinki.fi/yliopisto/
Distance: 7 km

Aalto University

Location: Aalto University, Espoo, FinlandPhone: +358 9 47001
Website: http://www.aalto.fi/
Distance: 0 km