fbpx
Đại Học Aalborg (AAU) được thành lập nằm 1974, là trường đại học định hướng nghiên cứu của Đan Mạch, với 3 cơ sở đặt tại Aalborg, Copenhagen và Esbjerg. Trường có nhiều lựa chọn khóa học đa dạng thuộc các lĩnh vực: Khao học Xã hội, Khoa học Tự nhiên, Khoa học Kỹ thuật và Y tế, và Nhân văn. AAU thuộc top 2% của 17.000 trường đại học trên toàn thế giới.
Đại Học Aalborg (AAU) được thành lập nằm 1974, là trường đại học định hướng nghiên cứu của Đan Mạch, với 3 cơ sở đặt tại Aalborg, Copenhagen và Esbjerg. Trường có nhiều lựa chọn khóa học đa dạng thuộc các lĩnh vực: Khao học Xã hội, Khoa học Tự nhiên, Khoa học Kỹ thuật và Y tế, và Nhân văn. AAU thuộc top 2% của 17.000 trường đại học trên toàn thế giới.
Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Aalborg University

Location: Aalborg University, Fredrik Bajers Vej, Aalborg, DenmarkPhone: +45 99 40 99 40
Website: http://www.aau.dk/
Distance: 0 km