CHƯƠNG TRÌNH ĐỀ CỬ TỈNH BANG NOVA SCOTIA

vnpl enpl

 

website_cover

TƯ VẤN MIỄN PHÍ

*Thông tin bạn cung cấp sẽ được bảo mật và chỉ được sử dụng cho yêu cầu tư vấn của bạn

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐỀ CỬ TỈNH BANG NOVA SCOTIA

CHƯƠNG TRÌNH ĐỀ CỬ TỈNH BANG NOVA SCOTIA - NOVA SCOTIA IMMIGRANT NOMINEE PROGRAM (NSINP)

NSNP là Chương trình Đề cử của tỉnh bang Nova Scotia. Thông qua chương trình này, những người nhập cư tiềm năng với các kỹ năng và kinh nghiệm mà tỉnh bang nhắm đến có thể nhận được Thư đề cử của tỉnh Nova Scotia, cho phép công dân quốc tế nộp đơn xin thường trú (PR) tại Canada. Tỉnh gồm bán đảo Nova Scotia, đảo Cape Breton, và hơn 3.000 hòn đảo nhỏ hơn

Chương trình đề cử tỉnh bang Nova Scotia - NSNP là chương trình tạo cơ hội cho các ứng cử viên có các kĩ năng và kinh nghiệm mà tỉnh bang cần. Khi được chọn , ứng cử viên sẽ nhận được lời mời để cử để xin thường trú nhân (PR) tại đây

nsinp

NSNP gồm các chương trình sau:

 1. Skilled Worker Stream
 2. Nova Scotia Demand: Express Entry
 3. Nova Scotia Experience: Express Entry
 4. Nova Scotia Labour Market Priorities
 5. Nova Scotia Labour Market Priorities for Physicians
 6. Occupation in Demand Stream
 7. Entrepreneur Stream
 8. Atlantic Immigration Pilot Program

Các thông tin cụ thể về các chương trình như sau

I. Skilled Worker Stream

Luồng NSNP – Skilled Worker dành cho các ứng viên có tay nghề được lời mời làm việc từ nhà tuyển dụng tại Nova Scotia. 

Luồng NSNP – Skilled Worker không liên kết với hệ thống Express Entry liên bang, đồng nghĩa với việc nếu các ứng cử viên không đủ điều kiện để vào Express Entry của liên bang vẫn có thể đăng ký theo luồng này.

Điều kiện:

 •  Bằng chứng về tình trạng cư trú hiện tại của ứng cử viên
 • Độ tuổi từ 21 đến 55 tại thời điểm nộp đơn.
 • Ứng cử viên cần có 1 công việc toàn thời gian từ nhà tuyển dụng tại Nova Scotia. 
 • Công việc phải thuộc NOC O, A, B. Nếu NOC C hoặc D cần phải có 6 tháng kinh nghiệm làm việc với chủ doanh nghiệp và công việc phải thuộc nhóm nghề chỉ định.
 • Trình độ ngôn ngữ
  • NOC 0. A. B: CLB 5 trong tất cả các kỹ năng hoặc các chứng chỉ ngôn ngữ tương ứng ( IELTS, TCF, TEF Canada) 
  • NOC C. D: CLB 4 trong tất cả các kỹ năng hoặc các chứng chỉ ngôn ngữ tương ứng ( IELTS, TCF, TEF Canada) 
 • Trình độ học vấn tối thiểu là bằng tốt nghiệp trung học phổ thông và được đánh giá (ECA) bởi một tổ chức chỉ định nào đó.
 • Được đào tạo và có giấy phép, chứng nhận hành nghề cần thiết để làm việc ở Canada (nếu có).
 • Có ít nhất 12 tháng kinh nghiệm làm việc có liên quan với công việc đăng kí trong 5 năm qua.
 • Chứng mình nguyện vọng mong muốn làm việc và định cư lâu dài tại Nova Scotia
 • Chứng minh đủ nguồn tài chính 

II. Nova Scotia Demand: Express Entry

Luồng Nova Scotia Demand: Express Entry sử dụng hệ thống lựa chọn nhập cư Express Entry của liên bang để chọn ứng viên tiềm năng cho Nova Scotia. Trong đó có 11 nghề nghiệp đủ điều kiện cho nhóm này và được phân ra hai loại:

Loại A:  Nhận được lời mời làm việc ở Nova Scotia

Loại này cần ứng cử viên nhận được lời mời làm việc từ chủ doanh nghiệp đã được đánh giá và cấp LMIA. 

Công việc phải thuộc NOC 0,A, B

Ứng cử viên được chấp nhận định cư như thường trú nhân phải đảm bảo tiếp tục công việc đã đăng ký tối thiểu 1 năm sau khi có đc PR.

Loại B:  Có kinh nghiệm làm việc tại Nova Scotia

Ứng cử viên đã có kinh nghiệm làm việc toàn thời gian hoặc bán thời gian tại Nova Scotia với số giờ quy định (1.560 giờ trở lên)

Điều kiện :

 • Có hồ sơ Express Entry  trên IRCC.
 • Trình độ ngôn ngữ: CLB 7 trong tất cả các kỹ năng hoặc các chứng chỉ ngôn ngữ tương ứng ( IELTS, TCF, TEF Canada) 
 • Trình độ học vấn tối thiểu là bằng tốt nghiệp trung học phổ thông và được đánh giá (ECA) bởi một tổ chức chỉ định nào đó.
 • Kinh nghiệm làm việc tại Nova Scotia theo số giờ quy định ở nhóm ngành nghề thuộc NOC 0, A, B.
 • Đảm bảo làm việc toàn thời gian kéo dài ít nhất một năm sau khi ứng viên trở thành thường trú nhân.

III. Nova Scotia Experience: Express Entry

Luồng Nova Scotia Experience: Express Entry cũng sử dụng hệ thống lựa chọn nhập cư Express Entry của  liên bang để chọn ứng viên cho Nova Scotia.

Luồng này dành cho ứng cử viên có tay nghề cao, đã có kinh nghiệm làm việc cho một chủ lao động tại Nova Scotia trong ít nhất một năm có thể xin thường trú nhân.

Ứng cử viên có thể đăng ký để nhận lời mời đề cử qua luồng này trên 1 trong 3 diện sau tại hệ thống Express Entry:

 • Federal Skilled Worker
 • Federal Skilled Trades
 • Canadian Experience Class

Điều kiện:

 • Có hồ sơ Express Entry  trên IRCC..
 • Độ tuổi từ 21 đến 55.
 • Kinh nghiệm làm việc trong nhóm ngành nghề NOC 0, A, B và tối thiểu 1 năm  ( hoạc với công việc bán thời gian, cần tích lũy lượng thời gian tương ứng) trong vòng ba năm trước khi nộp hồ sơ.
 • Có giấy phép lao động hợp lệ.
 • Trình độ ngôn ngữ
  • NOC 0. A: CLB 7 trong tất cả các kỹ năng hoặc các chứng chỉ ngôn ngữ tương ứng ( IELTS, TCF, TEF Canada) 
  • NOC B: CLB 5 trong tất cả các kỹ năng hoặc các chứng chỉ ngôn ngữ tương ứng ( IELTS, TCF, TEF Canada) 
 • Trình độ học vấn tối thiểu là bằng tốt nghiệp trung học phổ thông và được đánh giá (ECA) bởi một tổ chức chỉ định nào đó.
 • Chứng mình nguyện vọng mong muốn làm việc và định cư lâu dài tại Nova Scotia
 • Chứng minh đủ nguồn tài chính 

IV. Nova Scotia Labour Market Priorities

Luồng Nova Scotia Labour Market Priorities dành cho các ứng cử viên Express Entry đáp ứng nhu cầu thị trường lao động cụ thể.

Các ứng cử viên có mong muốn đăng ký theo diện này phải có hồ sơ Express Entry liên bang hợp lệ theo một trong ba chương trình nhập cư kinh tế liên bang:

 • Federal Skilled Worker
 • Federal Skilled Trades
 • Canadian Experience Class

Điều kiện: 

 • Có thư mời từ văn phòng Nhập Cư Nova Scotia (NSOI) trong hồ sơ Express Entry.
 • Đáp ứng đủ điều kiện được NSOI đăng tải.
 • Chứng minh rằng ứng cử viên đáp ứng được các yêu cầu về kinh nghiệm làm việc cho nhóm Express Entry của họ (tức là FSW, FSTC VÀ CEC).
 • Thư giới thiệu từ nhà tuyển dụng .
 • Chứng minh đủ tài chính để sinh sống , làm việc và định cư tại Nova Scotia.

V. Nova Scotia Labour Market Priorities for Physicians

Luồng Nova Scotia Labour Market Priorities for Physicians tạo cơ hội cho ứng cử viên bác sĩ đa khoa và bác sĩ gia đình (NOC 3112) hoặc bác sĩ chuyên khoa (NOC 3111).
Các ứng cử viên phải có thư mời làm việc từ Cơ quan Y tế Nova Scotia hoặc Trung tâm Y tế Izaak Walton Killam (IWK) ở Halifax , đồng thời họ phải nhận được Thư mời từ Văn phòng Di trú Nova Scotia để tham gia theo diện này.
Luồng Nova Scotia Labour Market Priorities for Physicians tuyển chọn  hồ sơ ứng viên từ  Express Entry liên bang theo một trong hai chương trình nhập cư kinh tế liên bang:

 • Federal Skilled Worker (FSW)
 • Canadian Experience Class (CEC).

Điều kiện:

 • Có thư mời từ văn phòng Nhập Cư Nova Scotia (NSOI) trong hồ sơ Express Entry..
 •  Lời mời làm việc từ cơ quan Y tế Nova Scotia hoặc Trung tâm Y tế IWK với tư cách là bác sĩ đa khoa, bác sĩ gia đình hoặc bác sĩ chuyên khoa (NOC 3112 hoặc NOC 3111 từ phân loại nghề nghiệp quốc gia).
 • Đạt đủ điều kiện về kinh nghiệm làm việc cho nhóm Express Entry.
 •  Cam kết hai năm ở lại và làm việc theo hồ sơ đăng ký trước đó tại Nova khi nhận được PR.
 • Chứng minh đủ tài chính

VI. Occupation in Demand Stream

Luồng Occupation in Demand Stream được dành cho ứng cử viên trong các ngành nghề “có nhu cầu lao động cao” tại Nova Scotia. 
Luồng này dành cho các ứng cử viên có kinh nghiệm làm việc trong mã ngành sau: (NOC C)

 • NOC 3413 – Trợ lý y tá, trật tự và cộng tác viên dịch vụ bệnh nhân.
 • NOC 7511 – Tài xế xe tải vận chuyển.

Điều kiện:

 • Kinh nghiệm làm việc tối thiểu 1 năm.
 • Độ tuổi từ 21 đến 55 tuổi.
 • Bằng tốt nghiệp trung học (hoặc tương đương ở nước ngoài).
 • Trình độ ngôn ngữ: CLB 4 trong tất cả các kỹ năng hoặc các chứng chỉ ngôn ngữ tương ứng ( IELTS, TCF, TEF Canada) 
 • Trình độ học vấn tối thiểu là bằng tốt nghiệp trung học phổ thông và được đánh giá (ECA) bởi một tổ chức chỉ định nào đó.
 • Chứng minh có đủ tài chính .

VII. Entrepreneur Stream

Luồng Entrepreneur Stream được thiết kế cho các ứng cử viên có mong muốn đầu tư, kinh doanh hoặc mua lại một doanh nghiệp. Các ứng viên được chọn bắt buộc phải điều hành một doanh nghiệp ở tỉnh Nova Scotia theo giấy phép làm việc hợp lệ trong tối thiểu một năm liên tục trước khi được đề cử làm thường trú nhân tại Canada.

Điều kiện: 

 • Độ tuổi từ 21 tuổi.
 • Có tối thiểu 600.000 CAD được xác minh bởi các chuyên gia bên thứ ba do NSOI chỉ định trong tài sản ròng và tài sản cá nhân.
 • Ứng cử viên phải có tối thiểu ba năm kinh nghiệm sở hữu doanh nghiệp bao gồm quyền sở hữu 33,33% hoặc có hơn năm năm kinh nghiệm trong vai trò quản lý doanh nghiệp cao cấp trong 10 năm qua.
 • Đầu tư vốn tối thiểu 150.000 CAD để thành lập hoặc mua một doanh nghiệp ở Nova Scotia.
 • Trình độ ngôn ngữ: CLB 5 trong tất cả các kỹ năng hoặc các chứng chỉ ngôn ngữ tương ứng ( IELTS, TCF, TEF Canada).
 • Trình độ học vấn tối thiểu là bằng tốt nghiệp trung học phổ thông và được đánh giá (ECA) bởi một tổ chức chỉ định nào đó trong 5 năm gần nhất
 • Có kế hoạch thành lập doanh nghiệp 

VIII. International Graduate Entrepreneur Stream (IGE Stream)

Luồng International Graduate Entrepreneur Stream (IGE Stream) dành cho sinh viên tốt nghiệp đã hoàn thành ít nhất 2 năm học toàn thời gian từ một trường đại học được công nhận ở Nova Scotia hoặc Nova Scotia Community College, đã điều hành doanh nghiệp của mình tại Nova Scotia trong ít nhất một năm và dự định sinh sống và làm việc lâu dài tại Nova Scotia với vai trờ thường trú nhân.

Điều kiện: 

 • Đã hoàn thành bằng tốt nghiệp toàn thời gian Nova Scotia hoặc bằng cấp ít nhất hai năm từ một trường đại học được công nhận ở Nova Scotia 
 • Cư trú tại Nova Scotia toàn thời gian trong chương trình học tập.
 • Chứng minh kế hoạch với ý định thực sự để định cư vĩnh viễn tại Nova Scotia.
 • Đã sở hữu, kinh doanh và điều hành một doanh nghiệp ở Nova Scotia trong ít nhất một năm liên tục trước ngày nộp EOI.
 • Trình độ ngôn ngữ: CLB 7 trong tất cả các kỹ năng hoặc các chứng chỉ ngôn ngữ tương ứng ( IELTS, TCF, TEF Canada).I.
 • Độ tuổi từ 21 tuổi.
 • Có giấy phép làm việc.
 • Sở hữu 33,33% vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp đủ điều kiện
 • Chứng minh có tham gia tích cực và liên tục vào việc quản lý và định hướng hàng ngày của doanh nghiệp.
 • Chứng minh đang nhận thu nhập và phúc lợi từ doanh nghiệp.

Physician Stream

Nhóm Physician dành cho các bác sĩ đa khoa, bác sĩ gia đình và bác sĩ chuyên khoa được đào tạo quốc tế với lời mời làm việc có chữ ký từ các cơ quan chăm sóc sức khỏe của Nova Scotia.

Chương trình đề cử Nova Scotia (NSNP) đã ra mắt nhóm định cư này để hỗ trợ các cơ quan chính phủ của Nova Scotia – Cơ quan y tế Nova Scotia (NSHA) và Trung tâm y tế Izaak Walton Killam (IWK) để thuê các bác sĩ đa khoa, bác sĩ gia đình và bác sĩ chuyên khoa làm việc trong tỉnh và giúp giảm bớt tình trạng thiếu lao động chăm sóc sức khỏe.

Nhóm này cho phép NSHA và Trung tâm y tế IWK tuyển dụng các bác sĩ nước ngoài để đảm nhận các vị trí mà thường trú nhân hoặc công dân Canada không thể đảm nhận.

Atlantic Immigration Pilot Program

Công dân nước ngoài quan tâm đến việc tham gia chương trình thí điểm nhập cư Đại Tây Dương (Atlantic Immigration Pilot Program – AIPP) có thể cư trú ở nước ngoài hoặc tạm trú tại Canada tại thời điểm nộp đơn.Tất cả các ứng viên cho chương trình phải có một lời mời làm việc từ một chủ lao động được chỉ định đáp ứng các yêu cầu của chương trình.

Được giới thiệu vào năm 2017, AIPP cho phép công nhân lành nghề, công nhân trung cấp và sinh viên tốt nghiệp quốc tế trở thành thường trú nhân của Canada và di cư đến một trong các tỉnh Nova Scotia, New Brunswick, Prince Edward Island và Newfoundland & Labrador để định cư.

Tất cả các chương trình theo AIPP đều do nhà tuyển dụng quản lý, có nghĩa là ứng viên yêu cầu một lời mời làm việc để đáp ứng các tiêu chí. Như vậy, các nhà tuyển dụng địa phương đóng một vai trò lớn trong quá trình này.

Không cần có quy trình đánh giá tác động thị trường lao động (LIMA) cho AIPP. Tuy nhiên, nhà tuyển dụng vẫn phải tuân theo một vài bước để thuê thông qua chương trình này.

Theo AIPP, chủ lao động cũng làm việc với các tổ chức cung cấp dịch vụ định cư ở tỉnh của họ. Điều này sẽ giúp những người mới đến định cư và hòa nhập ở Canada.

Quy trình chỉ định sử dụng lao động và các tổ chức cung cấp dịch vụ thanh toán khác nhau ở mỗi tỉnh. Trong mọi trường hợp, người sử dụng lao động phải gửi lời mời làm việc, kế hoạch giải quyết cho từng thành viên gia đình trưởng thành và đơn xin chứng thực cho tỉnh để xem xét. Nếu tỉnh phê duyệt đơn, họ sẽ gửi cho người nộp đơn, ứng cử viên một lá thư chứng thực. Thư này phải được bao gồm trong đơn xin nhập cư.

LIKE ĐỂ CẬP NHẬT THÔNG TIN DU HỌC

THÔNG TIN - HỖ TRỢ

Công ty tư vấn Du học - Định cư GoGet là đại diện tuyển sinh của hầu hết các trường Đại học trên thế giới. Với sứ mệnh đưa học sinh - sinh viên Việt Nam tiến bước trở thành một thế hệ công dân toàn cầu cùng nền tảng tri thức bền vững

Với đội ngũ cố vấn viên chuyên nghiệp có hơn 10 năm làm việc trong lĩnh vực giáo dục và tư vấn Du học - Định cư. GoGet là nơi yên tâm để phụ huynh gởi gắm tương lai của thể hệ trẻ.

DU HỌC - ĐỊNH CƯ GOGET

logo-goget

 

 

 

HỖ TRỢ ONLINE

 Facebook : http://m.me/goget.com

 Hotline : 1900 636 740

THÔNG TIN - LIÊN HỆ

Công ty tư vấn Du học - Định cư GoGet

Email: info@goget.edu.vn

Địa chỉ : Lầu 17 - Khu A, Tòa nhà Indochina - 4 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đakao, Quận 1, TPHCM

Copyright 2021 © HGĐP Design