Chương trình đề cử tỉnh bang Manitoba – MPNP

vnpl enpl

 

website_cover

TƯ VẤN MIỄN PHÍ

*Thông tin bạn cung cấp sẽ được bảo mật và chỉ được sử dụng cho yêu cầu tư vấn của bạn

 

Chương trình đề cử tỉnh bang Manitoba – MPNP

Tổng quan chương trình đề cử tỉnh bang Manitoba - Manitoba Provincial Nominee Program (MPNP)

Chương trình đề cử tỉnh bang Manitoba (MPNP) là chương trình định cư dành cho các ứng viên đủ điều kiện muốn làm việc và sinh sống lâu dài tại Manitoba như thường trú nhân. Thông qua chương trình này, các ứng viên có mong muốn nhập cư Canada sẽ đăng ký nguyện vọng, thông tin chi tiết về kỹ năng làm việc, trình độ kinh nghiệm, ngoại ngữ của mình. Từ đó, ứng viên có thể nhận được giấy đề cử tỉnh bang Manitoba.

Chương trình MPNP dành cho những người ứng cử viên đáp ứng được các điều kiện của chương trình. Điều kiện có thể thay đổi bất cứ lúc nào và thường xuyên cập nhật trên website khi chính phủ tỉnh bang Manitoba nhận được đơn đăng ký hoàn chỉnh của đương đơn.

Chương trình đề cử tỉnh bang Manitoba - Manitoba Provincial Nominee Program (MPNP) bao gồm 4 luồng (stream) như sau: 

 1. Manitoba Express Entry - Chương trình định cư đề cử tỉnh bang Manitoba diện tay nghề

 2. Business Investor Stream- Chương trình định cư đề cử tỉnh bang Manitoba diện kinh doanh

 3. Chương trình nhập cư Manitoba qua các cộng đồng hiện đại

 4. International Education Stream – Nhập cư Manitoba qua chương trình giáo dục quốc tế

Thông tin chi tiết của từng luồng (stream) của chương trình đề cử tỉnh bang Manitoba - Manitoba Provincial Nominee Program (MPNP)

I. Manitoba Express Entry - Chương trình định cư đề cử tỉnh bang Manitoba diện tay nghề

 Các ứng viên đủ điều kiện hoàn thành một loạt câu hỏi trực tuyến và không bắt buộc phải tải lên tài liệu chứng minh điều đó trước khi gửi hồ sơ của họ vào danh sách của hệ thống Bày tỏ nguyện vọng (EOI). 

Hồ sơ mà ứng cử viên cung cấp sẽ được đặt trong danh sách đủ điều kiện và bạn sẽ nhận được điểm dựa trên câu trả lời mà bạn cung cấp. Chương trình đề cử tỉnh bang Manitoba - MPNP sau đó sẽ xếp hạng bạn bằng cách sử dụng một số yếu tố cơ bản và nếu bạn nằm trong số những ứng viên có điểm số cao nhất, bạn có thể được mời gửi nộp hồ sơ cho MPNP. Chương trình này không có giới hạn về số lượng ứng viên có thể gửi hồ sơ Bày tỏ nguyện vọng và không có thời gian giới hạn.

Hiện có 2 ngạch (pathway) để các ứng cử viên có tay nghề cao xem xét các điều kiện để đăng ký tham gia với mong muốn nhận được thường trú nhân tại Manitoba, Canada 

a. Skilled Workers in Manitoba Stream – Diện định cư dành cho ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại Manitoba

Chương trình này tạo điều kiện đăng ký thường trú nhân cho những ứng cử viện hiện đang là lao động nước ngoài hoặc du học sinh quốc tế đang làm việc tại Manitoba. Những ứng viên này bắt buộc phải ký hợp đồng lâu dài với các nhà tuyển dụng, chủ doanh nghiệp, công ty tại Manitoba và đáp ứng được tiêu chí làm việc toàn thời gian với họ.

Không giống như các chương trình khác trong MPNP, diện định cư cho ứng của viên có kinh nghiệm làm việc ở Manitoba không phải đánh giá dựa trên điểm. Chương trình này được phân thành hai ngạch (pathway) đi theo lộ trình khác biệt:

 • Manitoba Work Experience Pathway: Diện nhập cư này dành cho ứng cử viên có giấy phép làm việc tạm thời tại Manitoba, bao gồm cả người lao động và du học sinh quốc tế.

 • Employer Direct Recruitment Pathway: Đây là con đường dành riêng cho những ứng cử viên cá nhân bên ngoài Canada được phỏng vấn và tuyển dụng trực tiếp bởi các chủ lao động. Trường hợp ứng viên thỏa mãn đủ các điều kiện và công việc thuộc nhóm ngành nghề hiện tại đang cần nguồn nhân lực của tỉnh bang, MPNP sẽ yêu cầu nộp hồ sơ để nhận đề cử.

b. Skilled Workers Overseas Stream – Diện định cư dành cho ứng viên là lao động nước ngoài

Chương trình này dành cho những ứng cử viên đang ở nước ngoài có mong muốn làm việc và sinh sống lâu dài tại Manitoba, Canada.Diện này sử dụng hệ thống dựa trên điểm để đánh giá và chọn lọc các ứng cử viên phù hợp.

Hồ sơ được chấp nhận phải đạt tối thiểu 60 điểm trên hệ thống tính điểm của tỉnh bang Manitoba dựa trên các yếu tố cơ bản như sau:

 • Độ tuổi
 • Trình độ học vấn
 • Trình độ ngôn ngữ
 • Kinh nghiệm làm việc
 • Khả năng thích ứng
 • Những ứng cử viênn có thể chứng minh mối liên hệ chặt chẽ với tỉnh bang thông qua mối quan hệ gia đình hoặc bạn bè
 • Quá khứ học vấn hoặc việc làm tại Manitoba, hoặc theo lời mời của MPNP.

Skilled Workers Overseas Stream – Diện định cư dành cho ứng viên là lao động nước ngoài được chia làm 2 phân ngạch nhỏ (pathway) với các điều kiện cụ thể như sau:

 • Express Entry Pathway: Đây là phân ngạch dành cho các ứng viên đủ điều kiện và thỏa mãn được các yêu cầu đề ra của một trong những chương trình MPNP đồng thời có hồ sơ trên Express Entry. Ứng cử viên sẽ được yêu cầu chứng minh sự liên kết chặt chẽ với các mối quan hệ tại Manitoba và có kinh nghiệm làm việc một trong các ngành nghề được chính quyền Manitoba liệt kê. Nếu thỏa mãn toàn bộ các yêu cầu trên và được MPNP gửi lời mời đề cử tỉnh bang Manitoba, các ứng cử viên sẽ được cộng ngay 600 điểm trên hệ thống Xếp hạng Toàn diện - Comprehensive Ranking System (CRS), giúp đẩy nhanh quá trình xử lí và nhanh chóng nhận được thư mời nộp thường trú nhân (PR)
 • Human Capital Pathway:

   

  Phân ngạch này tạo cơ hội cho những cá nhân có chuyên môn cao trong các ngành nghề thiếu hụt nguồn nhân lực tại Manitoba, đồng thời chứng minh được khả năng thích ứng với thị trường lao động của lĩnh vực đó tại đây.

   

   

  Phân ngạch nguồn nhân lực - Human Capital Pathway là một trong những thay đổi của chương trình MPNP có hiệu lực vào năm 2019. Phân ngạch sẽ không xét chung trong hệ thống Express Entry của liên bang, vì vậy, các ứng viên tiềm năng không phải đạt các điều kiện của Express Entry để đăng ký theo pathway này. Những ứng viên đáp ứng đủ các điều kiện của phân ngạch nguồn nhân lực - Human Capital Pathway sẽ nhận được thư tư vấn đăng ký - Letter of Advice to Apply (LAA) và sau đó có thể nộp đơn trực tiếp cho chính phủ Canada để xin thường trú nhân (PR)

   

 II. Business Investor Stream- Chương trình định cư đề cử tỉnh bang Manitoba diện kinh doanh

Chương trình này dành cho các ứng cử viên muốn kinh doanh tại Manitoba, Canada . Các ứng viên tiềm năng gửi hồ sơ theo diện kinh doanh của chương trình MPNP trên hệ thống Bày tỏ nguyện vọng (EOI), theo đó những người đủ điều kiện của diện này được mời nộp đơn xin nhập cư tại đây.

Diện nhập cư kinh doanh trước đây của Chương trình đề cử tỉnh bang Manitoba được gọi là MPNP-B. Nay đã được thay thế bằng tên gọi Business Investor Stream mới và được phân chia thành 2 phân ngạch (pathway) cụ thể như sau:

 • Entrepreneur Pathway: dành cho các nhà đầu tư và doanh nhân muốn mua lại doanh nghiệp hoặc bắt đầu kinh doanh tại Manitoba. Những ứng viên thành công của pathway này sẽ nhận được giấy phép làm việc (work permit) tạm thời trong 2 năm đầu tiên  và ký thỏa thuận hiệu quả kinh doanh để mua lại một doanh nghiệp hiện có trong tỉnh hoặc bắt đầu một doanh nghiệp mới.

 • Farm Investor Pathway: diện này yêu cầu các ứng cử viên phải có kinh nghiệm kinh doanh trang trại và đủ vốn có thể nhập cư để thành lập và vận hành một trang trại trong tỉnh bang. 

III. Chương trình nhập cư Manitoba qua các cộng đồng hiện đại

Đây là chương trình nhập cư cho các khu vực nông thôn mới. Nhiều thị trấn nông thôn tại đây, chẳng hạn là địa điểm cách Winnipeg 112km về phía tây nam đang mở cửa tìm kiếm những người dân nhập cư lành nghề trong các lĩnh vực nhất định.

IV. International Education Stream (IES) – chương trình nhập cư giáo dục quốc tế

Chương trình nhập cư giáo dục quốc tế - International Education Stream (IES) dành cho sinh viên tốt nghiệp Manitoba đáp ứng nhu cầu của tỉnh bang Manitoba và có được con đường nhanh hơn để trở thành thường trú nhân tại đây.

Chương trình này được phân ra thành 3 phân ngạch (pathway) nhỏ:

 • Career Employment Pathway: dành cho sinh viên quốc tế tốt nghiệp từ các trường đại học và cao đẳng ở Manitoba để dành được thường trú nhân (PR)

 • Graduate Internship Pathway: dành cho sinh viên quốc tế tốt nghiệp chương trình học thạc sĩ (Master) hoặc tiến sĩ (PhD) và hoàn thành chương trình thực tập đóng góp vào sự tiến bộ của các ngành nghề tại Manitoba.
 • Student Entrepreneur Pathway: chương trình Thí điểm International Student Entrepreneur Pilot của Manitoba tạo cho các sinh viên quốc tế đã tốt nghiệp tại Manitoba cơ hội theo đuổi việc kinh doanh mở công ty tại Manitoba.

V. Thời gian xử lý hồ sơ của chương trình đề cử tỉnh bang Manitoba - MPNP

Thời gian xử lý đơn xin nhập cư của chính quyền bang Manitoba được đánh giá là nhanh nhất trong các tỉnh bang của Canada. Phần lớn các hồ sơ sẽ được xử lý trong vòng 4 tháng kể từ ngày nộp.

Tuy nhiên, không chỉ chính quyền tỉnh bang, hồ sơ còn phải được đánh giá bởi chính quyền liên bang nên thời gian xử lý kéo dài từ 12-15 tháng. Thậm chí, trong một số trường hợp đặc biệt cần xác minh thêm các thông tin khác, thời gian xét duyệt có thể lên đến 20 tháng.

Với các thông tin trên, Du học - định cư GoGet hy vọng bạn có thể có thêm thông tin để tìm kiếm con đường định cư tại tỉnh bang Alberta. Nơi mà được tọa lạc ở phía Tây Canada và nổi tiếng là địa điểm có môi trường học tập thuận lợi cho sinh viên quốc tế, mang đến cơ hội việc làm cao sau khi tốt nghiệp. 

Du học- Định cư GoGet hân hạnh được đồng hành cùng quý khách hàng có mong muốn định cư và sở hữu thường trú nhân Canada. Ngoài ra GoGet còn có nhiều chương trình lao động/ định cư khác nhau, lộ trình phù hợp với từng trường hợp và nhu cầu cụ thể của Khách Hàng. Mọi chi tiết xin liên hệ:

Facebook: m.me/goget.co
Hotline tư vấn: 0931 333 002 - 1900 636 740
Website: https://goget.edu.vn

 

Chương trình đề cử tỉnh bang Manitoba - Manitoba Provincial Nominee Program (MPNP)

Chương trình đề cử tỉnh bang Manitoba (MPNP) là chương trình định cư dành cho các ứng viên đủ điều kiện muốn làm việc và sinh sống lâu dài tại Manitoba như thường trú nhân. Thông qua chương trình này, các ứng viên có mong muốn nhập cư Canada sẽ đăng ký nguyện vọng, thông tin chi tiết về kỹ năng làm việc, trình độ kinh nghiệm, ngoại ngữ của mình. Từ đó, ứng viên có thể nhận được giấy đề cử tỉnh bang Manitoba.

Chương trình MPNP dành cho những người ứng cử viên đáp ứng được các điều kiện của chương trình. Điều kiện có thể thay đổi bất cứ lúc nào và thường xuyên cập nhật trên website khi chính phủ tỉnh bang Manitoba nhận được đơn đăng ký hoàn chỉnh của đương đơn.

Chương trình đề cử tỉnh bang Manitoba - Manitoba Provincial Nominee Program (MPNP) bao gồm 4 luồng (stream) như sau: 

 1. Manitoba Express Entry - Chương trình định cư đề cử tỉnh bang Manitoba diện tay nghề

 2. Business Investor Stream- Chương trình định cư đề cử tỉnh bang Manitoba diện kinh doanh

 3. Chương trình nhập cư Manitoba qua các cộng đồng hiện đại

 4. International Education Stream – Nhập cư Manitoba qua chương trình giáo dục quốc tế

mpnp

Thông tin chi tiết của từng luồng (stream) của chương trình đề cử tỉnh bang Manitoba - Manitoba Provincial Nominee Program (MPNP)

I. Manitoba Express Entry - Chương trình định cư đề cử tỉnh bang Manitoba diện tay nghề

 Các ứng viên đủ điều kiện hoàn thành một loạt câu hỏi trực tuyến và không bắt buộc phải tải lên tài liệu chứng minh điều đó trước khi gửi hồ sơ của họ vào danh sách của hệ thống Bày tỏ nguyện vọng (EOI). 

Hồ sơ mà ứng cử viên cung cấp sẽ được đặt trong danh sách đủ điều kiện và bạn sẽ nhận được điểm dựa trên câu trả lời mà bạn cung cấp. Chương trình đề cử tỉnh bang Manitoba - MPNP sau đó sẽ xếp hạng bạn bằng cách sử dụng một số yếu tố cơ bản và nếu bạn nằm trong số những ứng viên có điểm số cao nhất, bạn có thể được mời gửi nộp hồ sơ cho MPNP. Chương trình này không có giới hạn về số lượng ứng viên có thể gửi hồ sơ Bày tỏ nguyện vọng và không có thời gian giới hạn.

Hiện có 2 ngạch (pathway) để các ứng cử viên có tay nghề cao xem xét các điều kiện để đăng ký tham gia với mong muốn nhận được thường trú nhân tại Manitoba, Canada 

a. Skilled Workers in Manitoba Stream – Diện định cư dành cho ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại Manitoba

Chương trình này tạo điều kiện đăng ký thường trú nhân cho những ứng cử viện hiện đang là lao động nước ngoài hoặc du học sinh quốc tế đang làm việc tại Manitoba. Những ứng viên này bắt buộc phải ký hợp đồng lâu dài với các nhà tuyển dụng, chủ doanh nghiệp, công ty tại Manitoba và đáp ứng được tiêu chí làm việc toàn thời gian với họ.

Không giống như các chương trình khác trong MPNP, diện định cư cho ứng của viên có kinh nghiệm làm việc ở Manitoba không phải đánh giá dựa trên điểm. Chương trình này được phân thành hai ngạch (pathway) đi theo lộ trình khác biệt:

 • Manitoba Work Experience Pathway: Diện nhập cư này dành cho ứng cử viên có giấy phép làm việc tạm thời tại Manitoba, bao gồm cả người lao động và du học sinh quốc tế.

 • Employer Direct Recruitment Pathway: Đây là con đường dành riêng cho những ứng cử viên cá nhân bên ngoài Canada được phỏng vấn và tuyển dụng trực tiếp bởi các chủ lao động. Trường hợp ứng viên thỏa mãn đủ các điều kiện và công việc thuộc nhóm ngành nghề hiện tại đang cần nguồn nhân lực của tỉnh bang, MPNP sẽ yêu cầu nộp hồ sơ để nhận đề cử.

b. Skilled Workers Overseas Stream – Diện định cư dành cho ứng viên là lao động nước ngoài

Chương trình này dành cho những ứng cử viên đang ở nước ngoài có mong muốn làm việc và sinh sống lâu dài tại Manitoba, Canada.Diện này sử dụng hệ thống dựa trên điểm để đánh giá và chọn lọc các ứng cử viên phù hợp.

Hồ sơ được chấp nhận phải đạt tối thiểu 60 điểm trên hệ thống tính điểm của tỉnh bang Manitoba dựa trên các yếu tố cơ bản như sau:

 • Độ tuổi
 • Trình độ học vấn
 • Trình độ ngôn ngữ
 • Kinh nghiệm làm việc
 • Khả năng thích ứng
 • Những ứng cử viênn có thể chứng minh mối liên hệ chặt chẽ với tỉnh bang thông qua mối quan hệ gia đình hoặc bạn bè
 • Quá khứ học vấn hoặc việc làm tại Manitoba, hoặc theo lời mời của MPNP.

Skilled Workers Overseas Stream – Diện định cư dành cho ứng viên là lao động nước ngoài được chia làm 2 phân ngạch nhỏ (pathway) với các điều kiện cụ thể như sau:

 • Express Entry Pathway: Đây là phân ngạch dành cho các ứng viên đủ điều kiện và thỏa mãn được các yêu cầu đề ra của một trong những chương trình MPNP đồng thời có hồ sơ trên Express Entry. Ứng cử viên sẽ được yêu cầu chứng minh sự liên kết chặt chẽ với các mối quan hệ tại Manitoba và có kinh nghiệm làm việc một trong các ngành nghề được chính quyền Manitoba liệt kê. Nếu thỏa mãn toàn bộ các yêu cầu trên và được MPNP gửi lời mời đề cử tỉnh bang Manitoba, các ứng cử viên sẽ được cộng ngay 600 điểm trên hệ thống Xếp hạng Toàn diện - Comprehensive Ranking System (CRS), giúp đẩy nhanh quá trình xử lí và nhanh chóng nhận được thư mời nộp thường trú nhân (PR)
 • Human Capital Pathway: Phân ngạch này tạo cơ hội cho những cá nhân có chuyên môn cao trong các ngành nghề thiếu hụt nguồn nhân lực tại Manitoba, đồng thời chứng minh được khả năng thích ứng với thị trường lao động của lĩnh vực đó.

 • Phân ngạch nguồn nhân lực - Human Capital Pathway là một trong những thay đổi của chương trình MPNP có hiệu lực vào năm 2019. Phân ngạch sẽ không xét chung trong hệ thống Express Entry của liên bang, vì vậy, các ứng viên tiềm năng không phải đạt các điều kiện của Express Entry để đăng ký theo pathway này. Những ứng viên đáp ứng đủ các điều kiện của phân ngạch nguồn nhân lực - Human Capital Pathway sẽ nhận được thư tư vấn đăng ký - Letter of Advice to Apply (LAA) và sau đó có thể nộp đơn trực tiếp cho chính phủ Canada để xin thường trú nhân (PR)

   

   

II. Business Investor Stream- Chương trình định cư đề cử tỉnh bang Manitoba diện kinh doanh

Chương trình này dành cho các ứng cử viên muốn kinh doanh tại Manitoba, Canada . Các ứng viên tiềm năng gửi hồ sơ theo diện kinh doanh của chương trình MPNP trên hệ thống Bày tỏ nguyện vọng (EOI), theo đó những người đủ điều kiện của diện này được mời nộp đơn xin nhập cư tại đây.

Diện nhập cư kinh doanh trước đây của Chương trình đề cử tỉnh bang Manitoba được gọi là MPNP-B. Nay đã được thay thế bằng tên gọi Business Investor Stream mới và được phân chia thành 2 phân ngạch (pathway) cụ thể như sau:

 • Entrepreneur Pathway: dành cho các nhà đầu tư và doanh nhân muốn mua lại doanh nghiệp hoặc bắt đầu kinh doanh tại Manitoba. Những ứng viên thành công của pathway này sẽ nhận được giấy phép làm việc (work permit) tạm thời trong 2 năm đầu tiên  và ký thỏa thuận hiệu quả kinh doanh để mua lại một doanh nghiệp hiện có trong tỉnh hoặc bắt đầu một doanh nghiệp mới.

 • Farm Investor Pathway: diện này yêu cầu các ứng cử viên phải có kinh nghiệm kinh doanh trang trại và đủ vốn có thể nhập cư để thành lập và vận hành một trang trại trong tỉnh bang. 

III. Chương trình nhập cư Manitoba qua các cộng đồng hiện đại

Đây là chương trình nhập cư cho các khu vực nông thôn mới. Nhiều thị trấn nông thôn tại đây, chẳng hạn là địa điểm cách Winnipeg 112km về phía tây nam đang mở cửa tìm kiếm những người dân nhập cư lành nghề trong các lĩnh vực nhất định.

IV. International Education Stream (IES) – chương trình nhập cư giáo dục quốc tế

Chương trình nhập cư giáo dục quốc tế - International Education Stream (IES) dành cho sinh viên tốt nghiệp Manitoba đáp ứng nhu cầu của tỉnh bang Manitoba và có được con đường nhanh hơn để trở thành thường trú nhân tại đây.

Chương trình này được phân ra thành 3 phân ngạch (pathway) nhỏ:

 • Career Employment Pathway: dành cho sinh viên quốc tế tốt nghiệp từ các trường đại học và cao đẳng ở Manitoba để dành được thường trú nhân (PR)

 • Graduate Internship Pathway: dành cho sinh viên quốc tế tốt nghiệp chương trình học thạc sĩ (Master) hoặc tiến sĩ (PhD) và hoàn thành chương trình thực tập đóng góp vào sự tiến bộ của các ngành nghề tại Manitoba.
 • Student Entrepreneur Pathway: chương trình Thí điểm International Student Entrepreneur Pilot của Manitoba tạo cho các sinh viên quốc tế đã tốt nghiệp tại Manitoba cơ hội theo đuổi việc kinh doanh mở công ty tại Manitoba.

V. Thời gian xử lý hồ sơ của chương trình đề cử tỉnh bang Manitoba - MPNP

Thời gian xử lý đơn xin nhập cư của chính quyền bang Manitoba được đánh giá là nhanh nhất trong các tỉnh bang của Canada. Phần lớn các hồ sơ sẽ được xử lý trong vòng 4 tháng kể từ ngày nộp.

Tuy nhiên, không chỉ chính quyền tỉnh bang, hồ sơ còn phải được đánh giá bởi chính quyền liên bang nên thời gian xử lý kéo dài từ 12-15 tháng. Thậm chí, trong một số trường hợp đặc biệt cần xác minh thêm các thông tin khác, thời gian xét duyệt có thể lên đến 20 tháng.

Với các thông tin trên, Du học - định cư GoGet hy vọng bạn có thể có thêm thông tin để tìm kiếm con đường định cư tại tỉnh bang Alberta. Nơi mà được tọa lạc ở phía Tây Canada và nổi tiếng là địa điểm có môi trường học tập thuận lợi cho sinh viên quốc tế, mang đến cơ hội việc làm cao sau khi tốt nghiệp. 

Du học- Định cư GoGet hân hạnh được đồng hành cùng quý khách hàng có mong muốn định cư và sở hữu thường trú nhân Canada. Ngoài ra GoGet còn có nhiều chương trình lao động/ định cư khác nhau, lộ trình phù hợp với từng trường hợp và nhu cầu cụ thể của Khách Hàng. Mọi chi tiết xin liên hệ:

Facebook: m.me/goget.co
Hotline tư vấn: 0931 333 002 - 1900 636 740
Website: https://goget.edu.vn

 

LIKE ĐỂ CẬP NHẬT THÔNG TIN DU HỌC

THÔNG TIN - HỖ TRỢ

Công ty tư vấn Du học - Định cư GoGet là đại diện tuyển sinh của hầu hết các trường Đại học trên thế giới. Với sứ mệnh đưa học sinh - sinh viên Việt Nam tiến bước trở thành một thế hệ công dân toàn cầu cùng nền tảng tri thức bền vững

Với đội ngũ cố vấn viên chuyên nghiệp có hơn 10 năm làm việc trong lĩnh vực giáo dục và tư vấn Du học - Định cư. GoGet là nơi yên tâm để phụ huynh gởi gắm tương lai của thể hệ trẻ.

DU HỌC - ĐỊNH CƯ GOGET

logo-goget

 

 

 

HỖ TRỢ ONLINE

 Facebook : http://m.me/goget.com

 Hotline : 1900 636 740

THÔNG TIN - LIÊN HỆ

Công ty tư vấn Du học - Định cư GoGet

Email: info@goget.edu.vn

Địa chỉ : Lầu 17 - Khu A, Tòa nhà Indochina - 4 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đakao, Quận 1, TPHCM

Copyright 2021 © HGĐP Design