EB-3 Program


Theo diện EB-3 bao gồm 3 đối tượng chính:

ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU KIỆN CHỨNG MINH CHỨNG NHẬN
Lao động có trình độ, kỹ năng – Phải chứng minh bạn có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm việc hoặc đào tạo.
– Phải đảm nhiệm các công việc mà những lao động có sẵn tại Hoa Kỳ không thể đảm nhận.
Cần có giấy chứng nhận lao động và một Thư mời làm việc lâu dài, toàn thời gian.
Chuyên gia – Phải chứng chứng minh bạn sở hữu một bằng đại học Mỹ hoặc bằng cấp nước ngoài tương đương và bằng đại học đó là yêu cầu để tham gia vào các nghề nghiệp chuyên môn.
– Phải thực hiện các công việc mà những lao động tại Hoa Kỳ không thể đảm nhận.
– Các bằng cấp khác và kinh nghiệm làm việc sẽ không thay thế bằng đại học.
Cần có giấy chứng nhận lao động và một Thư mời làm việc lâu dài, toàn thời gian
Lao động phổ thông(Các lao động khác) Bạn phải có sức khỏe, tại thời điểm đơn xin visa của bạn được đơn vị tư vấn nộp thay cho bạn, thực hiện các công việc phổ thông (yêu cầu dưới 2 năm kinh nghiệm hay đào tạo), không thuộc nhóm công việc tạm thời hay thời vụ và là các công việc mà những lao động tại Hoa Kỳ không thể đảm nhận. Cần có giấy chứng nhận lao động và một Thư mời làm việc lâu dài, toàn thời gian
Chia sẻ ngay cho bạn bè.